Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2020 - 31.7.2022 tai sopimuksen mukaan (sijaisuus).

Tehtävä sijoittuu sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmaan sosiaalityön opintosuuntaan. Sosiaalityön oppiaine vastaa suomenkielisen opetuksen lisäksi myös valtakunnallisesta ruotsinkielisestä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin kanssa. Oppiaine tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun osaamiskeskus SOCCAn ja siihen kuuluvan Heikki Waris -instituutin sekä ruotsinkielisen sosiaalialan kehittämiskeskuksen FSKC:n ja siihen kuuluvan Mathilda Wrede -instituutin kanssa.

Sosiaalityön opintosuunta antaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja asiantuntijana toimimiseen. Maisteritutkinnon suorittaneella on oikeus toimia sosiaalityöntekijänä. Opinnoissa käsitellään sosiaalityön tietoon, historiaan ja teoreettisiin lähtökohtiin liittyvää tutkimusta ja käytännön työtä.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä sosiaalipalveluihin, monialaiseen yhteistyöhön ja sosiaalityön käytäntöjen tutkimukseen. Hakijoita arvioitaessa arvostamme erityisesti tutkimus- ja opetusansioita sosiaalityön käytäntöläheisillä sovellusaloilla sekä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia verkostoissa.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, koska opetus annetaan pääsääntöisesti suomeksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös englannin kielen taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukseen liittyvät ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• haastattelu.

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Maritta Törrönen, maritta.l.torronen(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

09.08.2020 23:59 EEST