Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN PROFESSORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2019 - 31.12.2019 (sijaisuus)

Tehtävä sijoittuu sosiaalityön tieteenalalle, jossa on neljä professoria, yksi apulaisprofessori ja viisi yliopistonlehtoria. Tieteenalalta valmistuu vuosittain noin 50 maisteria, 6 lisensiaattia ja 3-4 tohtoria. Sosiaalityön tieteenala vastaa suomenkielisen opetuksen lisäksi myös valtakunnallisesta ruotsinkielisestä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin kanssa. Tieteenala tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun osaamiskeskus SOCCAn ja siihen kuuluvan Heikki Waris -instituutin sekä ruotsinkielisen sosiaalialan kehittämiskeskuksen FSKC:n ja siihen kuuluvan Mathilda Wrede -instituutin kanssa.

Hakijoilta odotamme laaja-alaisia tutkimus- ja opetusansioita sosiaalityön käytäntöläheisillä sovellusaloilla. Monipuoliset menetelmälliset valmiudet ja kiinnostus ohjata erilaisista metodisista lähtökohdista tehtäviä opinnäytteitä ovat välttämättömyys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Merkittävä osa valittavan professorin opetuksesta sijoittuu laaja-alaisiin sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmiin, erityisesti sosiaalityön käytäntötutkimuksen opetukseen ja verkostoyhteistyöhön.

VALINTAKRITEERIT

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

• tieteelliset julkaisut
• menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
• kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
• kansainvälinen tieteellinen työskentely
• aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• visio oman tutkimuksen kehittämisestä
• asiantuntijalausunnot sekä haastattelussa menestyminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen kielen taitoa. Koska sosiaalityön tieteenala vastaa suomenkielisen opetuksen lisäksi myös valtakunnallisesta ruotsinkielisestä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

PALKKA

Professorin bruttopalkka on 5400–7400 €/kk riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• Ansioluettelo
• Numeroitu julkaisuluettelo
• Selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• Visio (enintään 2 sivua) omasta tutkimuksesta sijaisuuden aikana
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään 2 sivua).

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä ja toimintaympäristöstä antaa tieteenalavastaava Aino Kääriäinen, aino.kaariainen(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

04.11.2018 23:59 EET