Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointiin.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALITYÖN KÄYTÖNTÖTUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA TAI PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lue tarkemmin HY:n vakinaistamispolusta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp...

Etsimme tehtävään henkilöä, jolla on syvällistä kokemusta sosiaalityön ammattikäytäntöjen tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä hyvinvointipalvelujärjestelmän tuntemusta. Näytöt verkostoyhteistyöstä katsotaan hakijalle eduksi, koska tehtävään sisältyy opetuksen ja tutkimuksen lisäksi laajaa yhteiskunnallista verkostoitumista sekä yhteistyötä Praksis-verkoston kanssa (http://www.socca.fi/praksis).

Tehtävään valittava opettaa sosiaalityön tieteenalaan kuuluvia opintojaksoja sosiaalitieteiden kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmissa sekä mahdollisesti sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen maisteriohjelmassa. Tehtävään valittava tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun osaamiskeskus SOCCAn ja siihen kuuluvan Heikki Waris -instituutin kanssa. Sosiaalityön tieteenala vastaa suomenkielisen opetuksen lisäksi myös valtakunnallisesta ruotsinkielisestä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin sekä ruotsinkielisen sosiaalialan kehittämiskeskuksen FSKC:n ja siihen kuuluvan Mathilda Wrede -instituutin kanssa.

VALINTAKRITEERIT

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta ja ohjausta myös englanniksi on etu.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

• tieteelliset julkaisut
• menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
• kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
• kansainvälinen tieteellinen työskentely
• aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• visio oman tutkimuksen ja alan kehittämisestä
• asiantuntijalausunnot
• haastattelu.

TARJOAMME

Tarjoamme houkuttelevan työpaikan innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Professorin bruttopalkka on 5600–7600 euroa ja apulaisprofessorin 4550–5500 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

Lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia etuja ja mahdollisuuksia kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• Ansioluettelo
• Numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• Selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely ja verkostot, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• visio (enintään 2 sivua) oman tutkimuksen suuntaamisesta ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen alan kehittämisestä
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään 2 sivua).

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 5 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä ja toimintaympäristöstä antaa professori Maritta Törrönen, maritta.l.torronen(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at) helsinki.fi

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan erityinen vahvuusalue on käytäntötutkimus, jossa sosiaalipalvelujen kehittäminen, uuden tiedon tuottaminen ja akateeminen opetus kietoutuvat yhteen. Lue lisää sosiaalityön tieteenalalla tehtävästä tutkimuksesta ja opetuksesta osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tietee...

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Haku päättyy

31.05.2020 23:59 EEST