Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALIPOLITIIKAN PROFESSORIA

määräajaksi 1.1.2020-31.12.2022 (sijaisuus)

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntapolitiikan tieteenalalle, jossa työskentelee nyt haettavan professorin lisäksi 3 professoria, 3 apulaisprofessoria ja 3 yliopistonlehtoria. Lisäksi tieteenalalla työskentelee noin 30 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa.

Nyt haettavan olevan tehtävän erityisalueena on hyvinvointivaltiota ja -järjestelmää, sosiaalista eriarvoisuutta ja suomalaista sosiaalipolitiikkaa koskeva tutkimus ja opetus. Opetustehtävät sijoittuvat sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmiin, sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan sekä Contemporary Societies -maisteriohjelmaan.

VALINTAKRITEERIT

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Tehtävään valittavalta edellytetään suomen kielen taitoa, koska pääosa opetuksesta annetaan suomeksi. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta englanniksi.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

• tieteelliset julkaisut
• menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
• kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
• kansainvälinen tieteellinen työskentely
• aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• johtamis- ja vuorovaikutustaidot
• visio oman tutkimuksen ja alan kehittämisestä
• asiantuntijalausunnot
• haastattelu.

PALKKA

Professorin bruttopalkka on 5400–7400 euroa riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• Ansioluettelo
• Numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• Selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• visio (enintään 2 sivua) oman tutkimuksen suuntaamisesta ja sosiaalipolitiikan alan kehittämisestä
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään 2 sivua).

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 5 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä ja toimintaympäristöstä antaa professori Anne Kouvonen, anne.kouvonen(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at) helsinki.fi

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

29.09.2019 23:59 EEST