Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö.

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos on valtakunnallisesti laajin ja monipuolisin suomen ja ruotsin kielen sekä niiden sukukielten ja näillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskus. Laitos on kansainvälisesti merkittävä fennougristiikan ja nordistiikan yksikkö sekä maailman suurin suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen keskittymä. Laitoksen opetukseen kuuluu kahdeksan oppiainetta, ja niitä opetetaan syyslukukaudesta 2017 alkaen yhdessä kandiohjelmassa ja neljässä maisteriohjelmassa. Laitoksen tutkimuksen painopistealoja ovat vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, kielikontaktit, muutos ja vaihtelu, tekstit ja yhteiskunta sekä modernismin genret ja maailmat.

Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos hakee

SAAMEN JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TUTKIMUKSEN YLIOPISTONLEHTORIA

vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2017 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Tehtävän ala on saamen kieli ja vähemmistökielet. Koeaika on neljä kuukautta.

Yliopistonlehtori vastaa erityisesti pohjoissaamen kielen ja saamentutkimuksen opetuksesta Alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuudessa, Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden kandiohjelmassa ja Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmassa yhdessä muiden opettajien kanssa. Päätehtävänä on pohjoissaamen peruskielitaidon ja saameen ja vähemmistökieliin liittyvän kielitiedon opetus. Yliopistonlehtorin tulee myös harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta saamen ja vähemmistökielten tutkimuksen alalla sekä hoitaa yhteisesti sovittavia hallintotehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä yhteistyöhön ja suunnitteluun sekä taitoa antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Työtehtävät edellyttävät erinomaista pohjoissaamen kirjallista ja teoreettista taitoa ja vähintään sujuvaa käytännön taitoa. Muiden saamelaiskielten tuntemus lasketaan eduksi. Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Euromääräinen kuukausipalkka on 3 100 - 4 400 euroa.

Hakemuksiin pyydetään liittämään
1) Ansioluettelo
2) Selostus tai vastaavat tiedot sisältävä yliopistoportfolio niistä ansioista (pedagoginen koulutus, opetuskokemus, taito tuottaa opetusmateriaalia, muut opetusansiot), joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
3) Julkaisuluettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoi-suutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelossa pyydetään noudattamaan tiedekunnan verkkosivuilla olevaa ryhmittelyä,
4) Viisi (5) tärkeintä julkaisua.
Ks. ohjeet: https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Ne liitteet, jotka eivät ole sähköisessä muodossa, tulee toimittaa laitoksen johtajan huoneeseen (Hanna Lehti-Eklund, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33, 4. kerros, huone 4024.).
Lisätietoja antaa professori Riho Grünthal, riho.grunthal@helsinki.fi, p. 0294140001
Lisätietoja yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käytöstä saa osoitteesta rekrytointi@helsinki.fi.

Hae viimeistään 05.04.2017

Haku päättyy

keskiviikko, huhtikuu 5, 2017