Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on yksi kuudesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osastoista. Tutkimuksemme painoalueet ovat elintarvikkeiden valmistusprosessit sekä ruoan laatu ja hyvä ravitsemus. Tavoitteenamme on edistää ruoan kemiallista ja mikrobiologista turvallisuutta sekä ottaa osaa riskien arviointiin ja hallintaan. Myös ruoanvalintaan liittyvät tekijät ja ravinnon merkitys terveyden ylläpidossa ovat tärkeitä. Osastolla olet osa kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteisöä, jonka työn keskiössä on ihmisen hyvinvointi sekä luonnon ja ympäristön arvostaminen. Tule kanssamme tekemään töitä maailman parhaaksi – yhdessä!
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkimus/elint...

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

RAVITSEMUSTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019 – 31.5.2020.

Tehtävän alana on ravitsemustiede (ravitsemusfysiologia). Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa alan mukaista opetusta ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa (https://www.helsinki.fi/fi/koulutustarjonta), ohjata opinnäytetöitä sekä kehittää ravitsemustieteen opetusta yhdessä osaston muiden opettajien kanssa.

VALINTAKRITEERIT
Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta alan tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englanninkielen taitoa.

MITÄ TARJOAMME
Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla pääset toteuttamaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on 3 360–5 000 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

HAKUOHJEET
Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa seuraavat asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona:
- ansioluettelo (CV)
- julkaisuluettelo

ja lyhyt selvitys seuraavista ansioistaan:
- perustelut miksi haet kyseistä tehtävää (enintään 1 sivu)
- tutkimus ja tieteellinen toiminta (enintään 3 sivua)
- opetusansioiden kuvaus (enintään 3 sivua)
- osallistuminen hallintotehtäviin
- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon

Ohjeet hakuasiakirjoista:
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi...

Ohjeet opetusansioiden kuvauksesta:
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedek...

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: ravitsemusfysiologia_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä ei tarvita.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Hakuaika päättyy 24.5.2019.

• Lisätietoja tehtävästä antavat elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastonjohtaja Marina Heinonen, (marina.heinonen(at)helsinki.fi, puh. 02941 58224) ja professori Mikael Fogelholm (mikael.fogelholm(at)helsinki.fi, puh. 02941 58271)

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen (mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, puh. 02941 57583).

• Hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ura Helsingin yliopistossa:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

24.05.2019 23:59 EEST