LUMA-keskus Suomi on johdettu verkosto, johon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta suomalaisten yliopistokeskusten yhteydessä. Verkoston tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun tiedekasvatuksen kautta, tukea opettajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin elinikäiseen oppimiseen, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen toteuttaa Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella vuosina 2018–2022 kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnatun valtakunnallisen koulutushankkeen ’Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma LUMATIKKA’. Helsingin yliopisto vastaa tällä hetkellä LUMA-keskus Suomen hallinnosta.

Etsimme LUMATIKKA-hankkeeseen

PROJEKTISUUNNITTELIJAA

Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle.

Tehtävästä

Projektisuunnittelijana pääasiallinen työtehtäväsi on LUMATIKKA-verkkokoulutukseen osallistuvien opettajien ohjaaminen sekä verkkokoulutuskokonaisuuden kehittäminen. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä hanketta koordinoivan ohjelman johtajan, projektisuunnittelijan ja verkkopedagogiikan asiantuntijan sekä laajan valtakunnallisen hanketyöryhmän kanssa.

Mielenkiintoisessa ja monipuolisessa tehtävässä hoidat mm. verkkokurssien fasilitointia ja moderointia, kurssitöiden arviointia, oppimateriaalien kehittämistä sekä koulutustilaisuuksien järjestämistä. Työhön kuuluu myös hankkeen viestintää ja hallinnollisia tehtäviä. Työtehtävä edellyttää jonkin verran työmatkoja kotimaassa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tehtävien sisältöön mielenkiintosi ja osaamisesi perusteella.

Sinusta

Omaat aidon motivaation ja halun kehittää matematiikan opetusta ja oppimista aina varhaiskasvatuksesta ammatillisiin oppilaitoksiin saakka. Sinulla on ylempi korkeakoulututkinto, kokonaisvaltainen ymmärrys ja kokemus matematiikan mielekkäästä ja innostavasta opetuksesta ja arvioinnista. Tunnet varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien matematiikan keskeistä sisältöä. Sinulla on vahvaa asiantuntijuutta esimerkiksi ongelmanratkaisun, ohjelmoinnin tai ilmiölähtöisen opetuksen parista.

Työntekijänä olet avoin, oma-aloitteinen organisoija ja haluat työskennellä ns. ”kädet savessa”. Rutiinit eivät puuduta sinua, mutta et hätkähdä yllättävissäkään tilanteissa. Luonteva esiintyminen videolla sekä yleisön edessä auttavat sinua hoitamaan tätä tehtävää. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässä menestymistä. Tehtävässä tarvitset hyviä it-taitoja ja kokemus MOOC.helsinki.fi-sivuston aiemmasta opetuskäytöstä helpottaa työtäsi. Monikulttuurisessa työympäristössä arvostamme sujuvan suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielen osaamista.

Meistä

Projektisuunnittelijana pääset osaksi yhteiskunnallisesti vaikuttavaa hanketta, jossa sinulle tarjoutuu hyvä mahdollisuus oman osaamisesi kehittämiseen. Moderni tietotyö yliopistossa on liikkuvaista, mutta pääasiallinen työskentelypaikkasi sijaitsee Kumpulan kampuksella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Monipuolisissa tehtävissä pääset haastamaan omaa osaamistasi, oppimaan uutta ja tutustumaan ainutlaatuiseen työympäristöömme. Tueksi työhösi saat yliopistoyhteisön osaavan asiantuntijajoukon. Tehtävässä on joustavat työajat, hyvä työterveyshuolto ja erinomaiset liikuntapalvelut.

Tehtävä sijoittuu Helsingin yliopiston yliopistopalvelujen yleishallinnon toimialalla, joka huolehtii mm. johtamisen ja päätöksenteon tukipalveluista. Työtehtävässä aloitus 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2022 saakka.

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme viimeistään 7.6.2020. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektisuunnittelija Eveliina Hietakymi (eveliina.hietakymi@helsinki.fi).

Haku päättyy

07.06.2020 23:59 EEST