Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on yksi Suomen merkittävimmistä koulutuksen arviointia toteuttavista tahoista ja se on tuottanut korkeatasoista tutkimuspohjaista koulutuksen arviointia niin kotimaisten kuin kansainvälisten arviointien kautta jo vuodesta 1996. Keskeiset tutkimustamme ja työskentelymme kehittämistä ohjaavat painoalamme ovat oppimaan oppimisen arviointi, oppimista ja opetusta tukevat palautejärjestämät ja eri kasvatus- ja opetusjärjestelmien arviointi ja kehittämistoiminta. Koulutuksen arviointikeskuksessa toteuttava tutkimus on monitieteistä ja kattaa useita tutkimuksellisia teemoja. Lue lisää HEA:n toiminnasta verkkosivuiltamme www.helsinki.fi/cea

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke, jossa toimijoina on kuusi suomalaista yliopistoa yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA ja kasvatustieteellinen tiedekunta koordinoi kansallisen verkoston toimintaa, joka käynnistyy syksyn 2018 aikana. KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Verkosto järjestää seminaareja, täydennyskoulutusta, MOOC-kursseja ja tuottaa monipuolisia verkkomateriaaleja, joiden kohderyhmät ovat opettajaopiskelijat pedagogisissa opinnoissaan (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajat, ammatissaan jo toimivat opettajat ja alan tutkijat.

Haemme nyt Kansalliseen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO:on

PROJEKTISUUNNITTELIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2018-31.7.2021.

Ensisijaiset työtehtäväsi liittyvät hankkeen käytännön järjestelyiden pyörittämiseen, erilaisten tapahtumien, MOOC- ja lähikoulutuskurssien sekä verkkomateriaalien tuottamiseen. Olet osa verkoston tiimiä ja toimit tiiviissä yhteistyössä verkoston projektipäällikön ja muiden työntekijöiden sekä useiden arvioinnin asiantuntijoiden kanssa. Työhön sisältyy joitakin matkapäiviä Suomessa.

Olet tervetullut osaksi verkostomme ydintiimiä, jos sinulla on kokemusta ja osaamista useasta alla luetellusta taidosta:

• Sinulla on hyvät yhteistyö-, viestintä-, kommunikaatio- ja ongelmanratkaisukyvyt.
• Innostut helposti ja innostat muita.
• Sinulla on organisointikykyä ja järjestelmällisyyttä tapahtumien ja sisältöjen toteuttamisessa.
• Olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja toiminut opettajana.
• Olet arvioinut omia oppilaitasi/opiskelijoitasi ja olet innostunut kehittämään myös omaa arviointiosaamistasi.
• Tunnet nykyiset opetussuunnitelmat vähintään siltä opetusasteelta, jolta omaat kokemusta ja osaat tarkastella opetussuunnitelmauudistusta arvioinnin näkökulmista.
• Käytät erilaisia digitaalisia ohjelmistoja sujuvasti ja opit mielelläsi uutta.
• Osaat päivittää / rakentaa verkkosivuja / digitaalisia oppimisympäristöjä.
• Arviointiosaaminen on sinua kiinnostava tutkimusteema ja olet kiinnostunut tutkimuksen tekoon osallistumisesta osana tutkimusryhmäämme
• Sinulla on hyvä englanninkielen ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perehdytämme sinut tehtäviisi ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi työssäsi.

Tarjoamme sinulle

• Innostuneen tiimin, jonka kanssa voi yhdessä oppia ja kehittyä - välillä onnistumisten, välillä epäonnistumisten avulla.
• Tehtävät, joiden avulla pääset kurkistamaan monitieteisen yliopiston mitä erilaisimpiin tieteenaloihin ja hallinnon koukeroihin.
• Laajan ja monipuolisen työyhteisön, johon kuuluu asiantuntijoita eri osa-alueilta koulumaailmaa unohtamatta.
• Työn, jolla on merkitystä koulumaailman arviointikulttuurin kehittämiselle, opettajien arviointiosaamisen tukemiselle ja yliopiston pedagogisten opintojen kehittämiselle valtakunnallisessa verkostossamme.

Työskentelypaikkasi sijaitsee idyllisellä Keskustakampuksella Siltavuorenpenkereellä, jossa Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilat pääasiassa sijaitsevat.

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta Hae työpaikkaa -linkistä viimeistään 29.8.2018. Liitä mukaan ansioluettelo ja hakemuskirje. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän palkka on noin 2 760–3 220 euroa kuukaudessa riippuen hakijan kokemuksesta ja osaamisesta. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Annamme mielellämme lisätietoja tehtävästä: Marja Tamm, marja.tamm(at)helsinki.fi, 0503119302.
Lisätietoja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:sta: http://www.helsinki.fi/cea ja Helsingin yliopistosta: http://www.helsinki.fi/.
Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

29.08.2018 23:59 EEST