Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä. FIMM on osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL), Ruotsin ja Norjan molekyylilääketieteen keskukset sekä Tanskan neurotieteiden keskus. FIMM perustettiin Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja VTT:n yhteisenä tutkimuslaitoksena. Vuoden 2017 alusta FIMM liittyi itsenäisenä yksikkönä Helsingin yliopiston uuden tutkimuslaitoksen, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), alle.

FIMM:iin haetaan parhaillaan FinnGen tutkimusprojektin johtotiimiin

Projektipäällikköä

FinnGen on akateemis-teollinen tutkimusprojekti, joka tähtää sairausmekanismien parempaan ymmärtämiseen tutkimalla 500 000 suomalaisen genomi- ja terveystietoa. FinnGenin partnereina ovat suomalaiset biopankit, yliopistot, kaikki yliopistosairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, Business Finland ja yhdeksän kansainvälistä lääketehdasta. Projektipäällikkö toimii FinnGenin tieteellisen johtajan, professori Aarno Palotien lähimpänä työparina. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu mm. projektin tuotanto- ja tutkimustiimien toiminnan seuraaminen ja koordinointi, hallintotiimin johtaminen, budjetin seuranta, tieteellisen etenemisen seuraaminen yhdessä tieteellisen johtajan kanssa, nykyisten ja potentiaalisten uusien partnereiden kanssa neuvottelu, tutkimuksen esittäminen kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Tehtävä edellyttää tohtorintutkintoa, esimieskokemusta, riittävää genomiikan ja biopankkialan osaamista, yleistä ymmärrystä alan säädösympäristöstä sekä vahvaa englanninkielen kirjallista ja suullista hallintaa.

Tehtävä täytetään aluksi FinnGen tutkimuksen ensimmäisen jakson loppuun, 15.8.2020 asti ja tavoitteena jatkaa sitä FinnGen tutkimuksen toisen jakson loppuun, 15.8.2023.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Jätä hakemuksesi yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkistä 15.8 mennessä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja projektikoordinaattorin työnkuvasta ja tehtävästä yleisesti antaa FinnGen tutkimuksen tieteellinen johtaja Aarno Palotie, aarno.palotie(at)helsinki.fi sekä FinnGen tutkimuksen projektipäällikkö Anu Jalanko, anu.jalanko(at)helsinki.fi. Apua sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käyttöön saa osoitteesta rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

15.08.2019 23:59 EEST