Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

MAKROTALOUSTIETEEN PROFESSORIA

Professuurin alana on makrotaloustiede ja toivomme hakijalta tutkimusta teoreettisen makrotaloustieteen (macroeconomic theory) alalta.

Tehtävä sijoittuu taloustieteen oppiaineeseen (https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tietee...), jossa on nyt haettavana olevan tehtävän lisäksi viisi professoria, kolme apulaisprofessoria ja kaksi yliopistonlehtoria. Tutkijoita ja tohtorikoulutettavia on taloustieteen oppiaineessa yli 40. Taloustieteen oppiaine on osa HECER-tutkimuskeskusta (www.hecer.fi). HECER on Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hankenin taloustieteen laitosten muodostama taloustieteellinen tutkimus- ja jatkokoulutuskeskus.

Professorilta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa, koska merkittävä osa opetuksesta annetaan englanniksi. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta, mutta häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa brutto riippuen valitun henkilön tieteellisestä ansioituneisuudesta. Lisätietoja Helsingin yliopistosta työnantajana saa osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/yliopisto-tyonan...

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-liitteenä seuraavat englanninkieliset asiakirjat:
• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen Curriculum vitae http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
• Numeroitu julkaisuluettelo
• Vapaamuotoinen selvitys (enintään kolme sivua) hakijan tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään kolme sivua)
• Lyhyt (1-2 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua tieteellisessä toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään.

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 5 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa taloustieteen oppiainevastaava, professori Antti Ripatti (antti.ripatti@helsinki.fi)

Hae viimeistään 18.12.2017

Haku päättyy

maanantai, joulukuu 18, 2017