Software developer

The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute focusing on human genomics and personalised medicine at the University of Helsinki. In the beginning of 2017 FIMM joined the University of Helsinki’s new life science research centre, Helsinki Institute of...

Apulaisprofessori/professori, avaruusfysiikka

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa. Matemaattis-luonnontieteelliseen...

Englannin ja ranskan kielen lehtori

Helsingin normaalilyseo – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORIA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus...

Ruotsin kielen kääntäjä

Helsingin yliopiston kielikeskuksen Kielipalvelut -yksikkö tarjoaa korkeatasoisia kielipalveluja yliopiston yksiköille, henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille. Kielipalvelut vastaa muun muassa henkilöstön kielikoulutuksesta sekä yliopistolaisten käännös- ja kielentarkistuspalveluista...

Postdoctoral Researcher to group Saharinen

The Faculty of Medicine at the University of Helsinki conducts high-quality research and provides research-based basic and post-graduate education in medicine and dentistry, psychology and logopedics. The Faculty of Medicine at the University of Helsinki is located in the Meilahti-Ruskeasuo Campus...

Päätoiminen käsityön ja luokanopetuksen tuntiopettaja

Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 1-6 PÄÄTOIMISTA KÄSITYÖN JA LUOKANOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus...

Päätoiminen historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettaja

Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon PÄÄTOIMISTA HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN TUNTIOPETTAJAA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu...

Englannin kielen lehtori

Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon ENGLANNIN KIELEN LEHTORIA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus kyseisessä...

Doctoral Student to group Saharinen

The Faculty of Medicine at the University of Helsinki conducts high-quality research and provides research-based basic and post-graduate education in medicine and dentistry, psychology and logopedics. The Faculty of Medicine at the University of Helsinki is located in the Meilahti-Ruskeasuo Campus...

Professori, farmaceutisk biologi (farmaseuttinen biologia)

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla...

Laboratorioinsinööri

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja...

Tutkimushallinnon asiantuntija

Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 paikkakunnalla Suomessa. Helsingin yliopisto tarjoaa...

Post-doctoral researcher in stem cell research

The University of Helsinki is a leading Nordic university with a strong life science research. An international academic community with a critical outlook and a creative attitude is aiming to build a better future together. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new life science institute...

Röntgenhoitaja

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen...

Anestesiaan jatkokoulutettava eläinlääkäri

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen...

PhD student in stem cell and cell mechanics research

The University of Helsinki is a leading Nordic university with a strong life science research. An international academic community with a critical outlook and a creative attitude is aiming to build a better future together. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new life science institute...

Ruotsin kielen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on...

Post-Doctoral Researcher Position

The Faculty of Medicine at the University of Helsinki conducts high-quality research and provides research-based basic and post-graduate education in medicine and dentistry, psychology and logopedics. The Faculty of Medicine at the University of Helsinki is lo-cated in the Meilahti-Ruskeasuo Campus...

Laboratory Technician

The University of Helsinki is a leading Nordic university with a strong life science research. An international academic community with a critical outlook and a creative attitude is aiming to build a better future together. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new life science institute...

Johtamisen ja liiketoiminnan yliopistonlehtori, erityisalana elintarviketalous

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 500 tutkinto-opiskelijaa. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (...

Laboratory Technician

The University of Helsinki is a leading Nordic university with a strong life science research. An international academic community with a critical outlook and a creative attitude is aiming to build a better future together. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new life science institute...

Somalin kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja/ yliopistonlehtori

Helsingin yliopiston Humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Humanistisen tiedekunnan Kielten osastoon...

Tutkijatohtoreita, Venäjän tutkimus

The University of Helsinki – among the best in the world Founded in 1640, the University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The University of Helsinki is an international academic community of 40,000 students and staff members. It operates on four...

Postdoctoral Researcher for Pirinen Group

The Faculty of Medicine at the University of Helsinki conducts high-quality research and provides research-based basic and post-graduate education in medicine and dentistry, psychology and logopedics. The Faculty of Medicine at the University of Helsinki is located in the Meilahti-Ruskeasuo Campus...

Yliopistonlehtori, tutkimusetiikka ja avoin tiede

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla...

Pages