Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (www.helsinki.fi/politiikkajatalous) on Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluva monitieteinen yksikkö, joka koostuu kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, talous- ja sosiaalihistorian, taloustieteen sekä yleisen valtio-opin oppiaineista. Laitokseen sijoittuvat myös Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsinki Center of Economic Research -tutkimuskeskus (HECER) ja Kuluttajatutkimuskeskus. Laitos on Suomen suurin oman alansa yksikkö ja tutkimuksellisesti sekä koulutuksellisesti maan johtava yksikkö. Laitoksen henkilökuntaan kuuluu 160 työntekijää. Laitokselta valmistuu vuosittain keskimäärin 200 kandidaattia, 130 maisteria ja 15 tohtoria.

Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2017-31.7.2019 (sijaisuus). Tehtävä sijoittuu poliittisen historian oppiaineeseen.

Poliittisen historian oppiaineessa on kaksi professoria ja kolme yliopistonlehtoria, joista yksi yhteisenä talous- ja sosiaalihistorian kanssa. Oppiaineen piirissä työskentelee useita tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. Poliittisesta historiasta valmistuu vuosittain 25-30 maisteria sekä 2-4 tohtoria. Poliittinen historia kuuluu opintosuuntana Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin yhdessä talous- ja sosiaalihistorian, kehitysmaatutkimuksen ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian kanssa. Koulutusohjelmien pohjalta organisoitu opetus alkaa lukuvuoden 2017–2018 alussa.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Yliopistonlehtorin vastuulla on useita Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmien opintojaksoja. Opetustehtäviin sisältyy eri opintovaiheiden kursseja metodisista ja temaattisista kysymyksistä sekä englanninkielinen graduseminaari. Yliopistonlehtori osallistuu aktiivisesti opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Arvostamme aktiivista tutkimusprofiilia ja kansainvälisiä julkaisuja, historiallis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja taitoa opettaa niitä, verkottuneisuutta sekä menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla pääosin antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat asiakirjat:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvityshakijan tieteellisestä toiminnasta (ml hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR –portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava Pauli Kettunen, pauli.kettunen@helsinki.fi

Hae viimeistään 28.05.2017

Haku päättyy

sunnuntai, toukokuu 28, 2017