Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan EAEVE/FVE- järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Katso lisätietoja, http://www.vetmed.helsinki.fi/.

Tiedekuntaan kuuluu myös tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille. Katso lisätietoja http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/index.htm.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle

KLIINISEN OPETTAJAN SIJAISTA
(nimikkeellä kliininen opettaja tai yliopisto-opettaja pätevyydestä riippuen)

määräaikaiseen työsuhteeseen 3.9.2018 – 31.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäväala on pieneläinten sisätaudit. Tehtäviin kuuluu pieneläinten sisätautien luento-opetus, kliininen potilastyö ja käytännön opetustyö sekä päivystykseen osallistuminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää Suomessa laillistettua eläinlääkärin tutkintoa, kokemusta vastaavista tehtävistä sekä valmiutta osallistua päivystystyöhön. Arvostamme tehtäväalan erikoistumistutkintoa, työkokemusta erikoistumisalalta ja muita erikoistumisalaan liittyviä ansioita.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa – linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa. Lisätietoja tehtävistä antaa professori Thomas Spillmann, 02941 57363, thomas.spillmann@helsinki.fi. Työsopimusta ja palkkausta koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-asiantuntija Anne Neva, 02941 57286, anne.neva@helsinki.fi.

Haku päättyy

28.05.2018 23:59 EEST