Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suu- ja leukasairauksien osasto hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

pysyvään työsuhteeseen 1.3.2018 lukien. Tehtävän ala on parodontologia ja se on opetuspainotteinen. Opetuskieli on suomi.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu oppialavastuuhenkilön tukena vastata oppialan teoreettisesta perus- ja jatkokoulutuksesta tiedekunnassa sekä osallistua oppialan edustajana kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä muiden oppialojen kanssa.

Tehtävään valitulla on erikoisalastaan riippuen mahdollisuus neuvotella sivuvirasta HUS:ssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa erikoishammaslääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan. Yliopistonlehtorilta edellytetään myös opetuksen ja opetuksen kehittämisen kokemusta. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Yliopistonlehtorin tehtävä on opetuspainotteinen ja valinnassa annetaan painoa opetuskokemukselle, erityistä painoa pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia sekä muille opetustoimessa saavutetuille ansioille. Tarvittaessa hakijoilta voidaan pyytää opetusnäyte. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon viimeaikainen tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen taito on eduksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake ja opetustaitomatriisi sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Ohjeet ja lomakkeet lääketieteellisen tiedekunnan opetus-/tutkimustehtävää hakeville löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 27.11.2017.

Lisätietoja antaa suu- ja leukasairauksien osastonjohtaja, professori Leo Tjäderhane, leo.tjaderhane(at)helsinki.fi, sekä parodontologian professori Timo Sorsa, timo.sorsa(at)helsinki.fi

Hae viimeistään 27.11.2017

Haku päättyy

maanantai, marraskuu 27, 2017