Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon

PÄÄTOIMISTA LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAA

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus kyseisissä oppiaineissa.

Sinulta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta ja lisäksi sinulla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Sinulle on eduksi päätoiminen perusopetuksen ja/tai lukion opetuskokemus, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että opettajalla on hyvät ja monipuoliset valmiudet opetuksen kehittämiseen ja opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ohjaamiseen, joten kerro meille hakemuksessasi, millaista kokemusta sinulla näistä on. Haluamme myös kuulla aiemmista oman ammattitaidon kehittämisnäytöistäsi ja opetusteknologian pedagogisen käytön osaamisestasi.

Edellä kuvattujen ammatillisten valmiuksien lisäksi toivomme sinun soveltuvan avoimeen ja yhteisölliseen työyhteisöömme.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän harjoittelukoulujen opetushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 4–5. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Liitä hakemukseesi ansio- ja julkaisuluettelosi sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille...). Hakuaika päättyy 3.2.2019.

Lisätietoja tehtävästä antavat harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero puh. 050 350 1361 tai tapio.lahtero(at)helsinki.fi ja rehtori Marja Martikainen puh. 050 448 4663 tai marja.k.martikainen(at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa hr-koordinaattori Katariina Koistinen katariina.koistinen(at)helsinki.fi

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §).

Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 1-6 ja 7-9 sekä lukio. Koulussa on noin 940 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. Vuosittain koulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun noin 300 luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevaa. Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikin normaalikoulun toiminta on tutkimusperustaista.

Haku päättyy

03.02.2019 23:59 EET