Etsimme Opetus- ja opiskelijapalveluihin OPINTONEUVOJAA perhevapaan sijaisuuteen ajalle 15.10.2018 – 5.9.2019. Tehtävä sijoittuu Keskustakampukselle kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia palvelevaan Siltavuoren lähipalvelutiimiin.

Opetus- ja opiskelijapalvelut toimii osana yliopistopalveluja ja vastaa opetuksen ja koulutusohjelmien suunnittelupalveluista, opetus- ja oppimisympäristön palveluista, opetusteknologiapalveluista sekä hakijapalveluista.

Opintoneuvojan työnkuvaan kuuluu muun muassa

- erityisesti luokanopettajan opintosuunnan opintohallintoon ja opintoneuvontaan liittyvät tehtävät
- opintosuoritusten, opintokokonaisuuksien ja hyväksilukujen kirjaaminen ja muut rekisteröintitehtävät
- opiskelijoiden yleinen ohjaus ja neuvonta
- valmistumiseen ja todistuksiin liittyvät tehtävät
- muut tiedekunnan koulutusohjelmien opiskelijapalveluihin liittyvät tehtävät. 

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä yliopistokoulutuksen ja opintohallinnon hyvä tuntemus. Erinomaiset asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä kyky omaksua ja käyttää tehokkaasti tietojärjestelmiä ovat ensisijaisen tärkeitä tehtävässä menestymisen kannalta. Valittava henkilö osaa työskennellä oma-aloitteisesti, vastuullisesti, hänellä on hyvät yhteistyötaidot ja kyky itsenäiseen tiedonhankintaan. Työssä edellytetään hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Hae tehtävää rekrytointijärjestelmämme kautta Hae työpaikkaa-linkistä viimeistään 30.9.2018. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV).
Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoja tehtävästä antaa opintoasiainpäällikkö Virpi Kiljunen virpi.kiljunen@helsinki.fi

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu ja yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja yli 8000 työntekijää.

Haku päättyy

30.09.2018 23:59 EEST