Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

OPINTOASIAINKOORDINAATTORIA

17.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Opintoasiainkoordinaattori toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa opetuksen ja tutkimuksen tukena. Noin puolet haussa olevan opintoasiainkoordinaattorin työajasta kohdentuu taitopajan opintoasiainkoordinaattorin työtehtäviin: opetusten suunnittelu opettajien kanssa ja opetuksissa avustaminen (pääpaino simulaatio-opetuksessa), taitopajan opetusten koordinointi – osallistuminen taitopajan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Toinen puoli työajasta kohdentuu tiedekunnan opintoasioiden hallinnointiin. Näitä tehtäviä ovat mm. kansainväliseen opetukseen liittyvät koordinaatiotehtävät ja OSCE (Objective Structured Clinical Examination) -tentin järjestäminen. Opintohallinnollisiin tehtäviin kuuluvat mm. koordinoitavan kurssin lukujärjestyssuunnittelu, opintoneuvonta, tenttijärjestelyt ja suoritusmerkinnät. Tehtäväkokonaisuuden painotuksia voidaan muokata hakijan aikaisempaan osaamispohjaan nojautuen. Työaika on yliopiston liukuva työaika.

Tehtävään valittavalta edellytetään terveydenhuollon tutkintoa, lääketieteen koulutuksen tuntemusta, itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Lisäksi hakijalla tulee olla hyvät organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Pedagoginen koulutus katsotaan tehtävään valittavalle eduksi. Sujuva suomen ja englannin kielen taito on tarpeen.

Tarjoamme joustavat työajat, edulliset ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä hyvät työterveyshuollon palvelut. Tiedeyliopistona arvostamme osaamista ja kehitämme sitä aktiivisesti.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään. Tehtävän täytössä käytetään koeaikaa.

Hakuasiakirjoihin tulee liittää hakemus ja ansioluettelo.

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 20.8.2018.

Lisätietoja antavat kliiniset opettajat otto.helve (at)helsinki.fi, johanna.hastbacka (at)hus.fi sekä koulutuspäällikkö johanna.brandt(at)helsinki.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Kaija Salenius, kaija.salenius(at)helsinki.fi

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki, rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

20.08.2018 23:59 EEST