Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden tutkimusyliopistojen joukkoon ja sen yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaa valtiotieteellinen tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tieteenaloiltaan ja koulutusohjelmien sekä opintosuuntien valikoimiltaan se on maan monipuolisin yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Hallinnollisesti valtiotieteellinen tiedekunta jakautuu kolmeen linjaan: tieteenalat, tutkimusyksiköt ja koulutusohjelmat. Näissä toimii yhteensä 13 tieteenalaa, neljä tutkimusyksikköä ja 13 kandi- tai maisteriohjelmaa. Tiedekunnassa on yli 4 000 tutkinto-opiskelijaa, joista lähes 700 on jatkotutkinto-opiskelijoita. Maistereita valmistuu vuosittain 350, kandidaatteja 400 ja tohtoreita runsaat 40. Lisätietoja verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

OPETUSAVUSTAJIA

opetus- ja tutkimushenkilöstön avuksi erilaisiin opetuksen tukitehtäviin lukuvuodeksi 2018-2019.

Opetusavustajan tehtävää voivat hakea vain Helsingin yliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Työ edellyttää hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työnkuvaan kuuluu muun muassa opetuksen tukena käytettävän Moodle-oppimisympäristön käyttämistä sekä henkilökunnan avustamista sen käyttämisessä, opintojaksoihin liittyvien käytännön järjestelyjen toteuttamista (mm. opiskelijoiden ryhmäjakojen toteuttaminen, opintojaksoihin liittyvissä asioissa tiedottamista opiskelijoille, opetuksen aikataulutuksesta huolehtiminen), opetuksen verkkotallentamiseen liittyviä tehtäviä sekä muita opetuksen käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä.

Työstä maksetaan tuntiperusteisesti 14€/tunti. Työ alkaa syksyllä 2018, ilmoitathan hakemuksessa milloin voisit aloittaa tehtävässä. Työtunnit vaihtelevat tarpeen mukaan, arviolta 5-60 tuntia kuukaudessa.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt, korkeintaan yhden sivun pituinen vapaamuotoinen hakemus ja CV. Hakemus liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona Helsingin yliopiston sähköiseen järjestelmään alla olevan Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi.

Lisätietoja antaa opetuksesta vastaava varadekaani Ullamaija Seppälä, ullamaija.seppala(at)helsinki.fi.

Apua sähköisen rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käyttöön saa osoitteesta rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

05.08.2018 23:59 EEST