Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Tiedekunnassa opiskelee 7 000 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 500 alansa asiantuntijaa.

Helsingin yliopisto hakee
MAIJA LEHTONEN -TUTKIJATOHTORIA/YLIOPISTOTUTKIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen (tai sopimuksen mukaan) enintään kolmeksi vuodeksi. Työsuhteen kesto (1-3 vuotta) määräytyy valittavan henkilön tutkimussuunnitelman mukaan.

Nimikkotutkijan paikka on rahoitettu Maija Lehtosen rahastosta ja suunnattu ranskan kielen, ranskankielisen kirjallisuuden, Ranskan historian, suomalais-ranskalaisten kulttuurisuhteiden tai suoma-laisen kirjallisuuden tutkijoille. Tehtävä sijoittuu humanistiseen tiedekuntaan.

Maija Lehtosen nimikkotutkijaksi valittavan henkilön tehtäviin kuuluu oman tutkimussuunnitelman mukainen tutkimustyö ja Helsingin yliopiston piirissä tapahtuva tutkimusyhteistyö mainituilla tutkimusaloilla (vähintään yhdessä). Lisäksi tutkijatohtori tai yliopistotutkija antaa opetusta ja osallistuu muiden yhteisten tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta.

Hakijoita arvioitaessa arvostetaan lisäksi näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tutkimussuunnitelmasta ilmeneviä konkreettisia yhteistyösuunnitelmia tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa. Hyvän suomen- tai ruotsinkielen taidon lisäksi arvostetaan hyvää ranskan tai englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 (tutkijatohtori) tai 6-7 (yliopistotutkija). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset asiakirjat (mielellään yhtenä pfd-tiedostona):
* ansioluettelo (enintään 2 sivua)
* julkaisuluettelo
* tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua, tulee sisältää myös arvion tutkimus- ja matkakuluista)

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 31.5.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Mervi Helkkula, mervi.helkkula (at) helsinki.fi

Ohjeita rekrytointijärjestelmän tai SAP HR -portaalin käyttöön liittyen voi tiedustella Mikael Vänttiseltä, mikael.vanttinen (at) helsinki.fi

Hae viimeistään 31.05.2017

Haku päättyy

keskiviikko, toukokuu 31, 2017