Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvoiseen rekrytointiin.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

MAAILMANPOLITIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.9.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Arvostamme erityisesti globaalin poliittisen talouden osaamista, johon kuuluu talousteorioiden ja maailmanpolitiikan teorioiden hallinta sekä myös yhteiskuntatieteiden metodologian ja filosofian tuntemus. Arvostamme myös maailmanlaajuista verkottuneisuutta sekä menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa, koska merkittävä osa opetuksesta on englanninkielistä. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei osaa suomea ja/tai ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

TARJOAMME

Tarjoamme houkuttelevan työpaikan innostavassa työyhteisössä. Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 200 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia etuja, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisätietoja uramahdollisuuksista ja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet....

Liitteet kootaan yhteen yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Heikki Patomäki, heikki.patomaki@helsinki.fi.
Lue lisää tieteenalasta osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tietee...

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula@helsinki.fi.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta.

Haku päättyy

29.05.2020 23:59 EEST