Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta) on opiskelijoiden ja opettajien määrillä mitattuna Suomen suurin luonnontieteellinen tiedekunta. Matemaattis-luonnontieteellinen perustutkimus on tiedekunnan perusta, jota maantiede ja geologia soveltavat ja täydentävät. Vahvan tutkimusinfrastruktuurin ja kansainvälisestikin meritoituneiden tutkijoiden ansiosta tiedekunta tuottaa korkeatasoista tutkimusta.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osasto (https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...) on johtava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Osastolla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on lähes 200.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osasto hakee

LABORATORIOTEKNIKKOA

vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian.

Laboratorioteknikon tehtäviin kuuluu tutkimuslaitteiden huolto ja ylläpito, laitteistojen muokkaaminen, uusien laitteistojen suunnittelu ja rakentaminen yhteistyössä tutkijoiden kanssa sekä muut esimiehen antamat tehtävät.

Laboratorioteknikko työskentelee Kemian osaston radiokemian tutkimusryhmien tukena, minkä takia hän saa töihinsä tarvittavan säteilysuojelukoulutuksen ja hänet luokitellaan säteilytyöntekijäksi. Näihin tehtäviin kuuluu mm. Kemian osaston hiukkaskiihdyttimen huoltoa ja ylläpitoa radiokemian tutkimusryhmistä vastaavan yli-insinöörin kanssa sekä radioaktiivisten aineiden kuljettamista kampusten välillä. Rekrytoitava laboratorioteknikko tukee myös tarvittaessa koko kampusaluetta tiedekunnan yhteisen pajan palvelujen kautta.

Edellytykset:
Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

- Vankkaa kokemusta materiaalien työstämisestä (sorvaus, hitsaus, jne.)
- Kokemusta laitteiden huollosta ja ylläpidosta
- Vastuuntuntoisuutta
- Palvelualttiutta
- Ennakkoluulotonta asennetta
- Hyviä kommunikointitaitoja ja vähintään kohtuullista englannin kielen taitoa

Laitteiden suunnittelu- ja rakennuskokemus, sekä kokemus tyhjiötekniikasta katsotaan eduksi.

Palkkaus:
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään ja laboratorioteknikon palkka sijoittuu 2300-2700 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Hakeminen:
Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme Hae työpaikkaa -linkin kautta. Liitä järjestelmään ansioluettelosi sekä hakemuskirje, jossa kerrot soveltuvuudestasi ja motivaatiostasi tehtävään.

Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakuaika tehtävään päättyy 31.5.2020.

Lisätietopyynnöt:
Lisätietoja tehtävästä antavat yli-insinöörit Sami Heikkinen (sami.heikkinen(at)helsinki.fi, puh. +358 50 448 2015) ja Kerttuli Helariutta (kerttuli.helariutta(at)helsinki.fi, puh. +358 50 416 0573).

Haku päättyy

31.05.2020 23:59 EEST