Helsingin yliopiston kemian laitos on Suomen suurin ja monipuolisin kemian laitos. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on 220. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) on osa kemian laitosta. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä ulkoasianministeriön kanssa ja toimii kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena. Lisäksi instituutti tekee soveltavaa analyyttisen kemian tutkimusta ja järjestää koulutusta kehittyvien maiden kemisteille. Instituutilla on standardin ISO/IEC 17025 mukainen akkreditointi (T073) ja sillä on kansainvälinen status Kansainvälisen kemiallisen aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimittamien ympäristö- ja biolääketieteellisten näytteiden analysointiin.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta hakee Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttiin

LABORATORIOPÄÄLLIKKÖÄ

VERIFINin NMR-laboratorioon vastuualueenaan NMR-spektroskopia. Laboratoriopäällikön tehtävänä on kehittää NMR-menetelmiä kemiallisille taisteluaineille erilaisista matriiseista. Tehtävä on vakinainen ja täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Edellytykset

Valittavalta odotetaan jatko-opintoja tai väitöskirjaa orgaanisessa kemiassa tai vastaavassa sekä usean vuoden kokemusta 1D/2D NMR-spektrien mittaamisesta ja NMR spektrien tulkinnasta, erityisesti molekyylien rakenneanalytiikassa. Kokemusta NMR-spektrometrin ylläpidosta ja ymmärrystä orgaanisen kemian reaktioista arvostetaan. Osa tutkimuksesta on luonteeltaan tutkimusta eri yhteistyötahojen välillä joko kotimaassa tai ulkomailla edellyttäen luovaa ajattelua ja menetelmien soveltamista. Parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa aikaisempi osallistuminen kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joissa tehtäviin on kuulunut rahoituksen haku ja tutkimuksen koordinointi. Arvostamme erityisesti kykyä toimia monikulttuurisessa ja usean projektin työympäristössä, hyvää ryhmätyöskentelytaitoa, joustavuutta ja matkustushalukkuutta, koska tehtäviin kuuluu opetuksen antaminen instituutin kansainvälisillä koulutuskursseilla. Tehtävässä edellytetään lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kokemus laatujärjestelmistä katsotaan eduksi.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Käytännössä palkka sijoittuu 3400-4200 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Hakeminen

Pyydämme toimittamaan hakemuksen yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 23.3.2018. Hae tehtävää alla olevan "Hae työpaikkaa" -linkin kautta ja liitä hakemukseen mukaan ansioluettelosi. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Paula Vanninen, paula.vanninen(at)helsinki.fi, puh. 040 550 2204.

Haku päättyy

23.03.2018 23:59 EET