Helsingin yliopiston kemian laitos on Suomen suurin ja monipuolisin kemian laitos. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on 220. Laitoksessa työskentelee 14 professoria (kaksi professuuria täytetään 2017) ja 18 yliopistonlehtoria ja -opettajaa. Laitoksen vuosibudjetti on yli 10 miljoonaa euroa. Vuosittainen opiskelijoiden sisäänotto on 50, ja laitokselta valmistuu vuosittain 35-45 maisteria ja 10-20 tohtoria.

Kemian laitos hakee

LABORATORIOINSINÖÖRIÄ

Tehtäviin kuuluu laitoksen materiaalikemian tutkimusohjelman polymeerikemian alan tutkimuksen ja opetuksen tekninen tuki. Tärkeä hallittava alue on synteettisten ja luonnonpolymeerien tutkimukseen soveltuvien NMR-tekniikoiden hallinta (nestemäisen ja kiinteän tilan NMR) sekä yleinen kokemus NMR-spektrometrien ylläpidosta. Laboratorioinsinöörin vastuualueeseen kuuluu myös MALDI-TOF-massaspektrometrin käyttö ja ylläpito. Hyvä tuntemus polymeerikemian tutkimusmenetelmistä (mm. TGA, DSC, reologia, kromatografiset ja synteettiset menetelmät) on merkittävä etu.

Laboratorioinsinöörin toimenkuva pitää sisällään tutkimuslaitteistojen ylläpitoa ja huoltoa. Lisäksi tärkeä osa työnkuvasta sisältää tieteellisiä asiantuntijatehtäviä liittyen instrumenttianalytiikkaan (tutkimusmenetelmien valinta, käytön tuki ja käyttöopastus) ja tutkimuslaitteistojen hankintaan. Laboratorioinsinööri vastaa myös erinäisistä hallinnollisista tehtävistä ja toimii mm. yksikön hankintayhdyshenkilönä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa kemiassa. Tohtorintutkinto kemian alalta, erityisesti polymeerikemiasta, katsotaan eduksi. Hyvä englannin kielen taito on välttämätön tehtävien menestykselliselle hoitamiselle.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Käytännössä palkka sijoittuu 3100 – 4400 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävä on vakinainen ja täytetään neljän kuukauden koeajalla

Hae tehtävää yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Liitä mukaan ansioluettelo. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 31.3.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa yli-insinööri Sami Heikkinen, Sami.Heikkinen(at)helsinki.fi, puh. 050 448 2015.

Hae viimeistään 31.03.2017

Haku päättyy

perjantai, maaliskuu 31, 2017