Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville
(www.helsinki.fi).

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin
(www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta).

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on yksi kuudesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osastoista. Osaston tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Osasto vastaa elintarviketieteiden kandiohjelmasta sekä monikielisistä elintarviketieteiden maisteriohjelmasta ja ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta. Osastolla on vastuu myös tiedekunnan kemian opetuksesta. Osastolla on käytettävissään ajanmukaiset analyyttiset laitteistot sekä prosessilaboratoriot. Yhteydet alan elinkeinoelämään ovat aktiiviset ja hyvät. Osastolla työskentelee noin 90 henkilöä, joista suuri osa ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Vuosittain kandiohjelmassa aloittaa 60 uutta opiskelijaa ja maisteriohjelmissa noin 100 opiskelijaa. Tohtorikoulutettavien määrä on noin 30
(www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkimus/elint...).

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunta hakee

LABORATORIOINSINÖÖRIÄ (ELINTARVIKEPROSESSITEKNIIKKA)

5-vuotiseen määräaikaiseen tehtävään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalta edellytetään perehtyneisyyttä elintarvikkeiden prosessoinnissa tarvittaviin laitteistoihin. Eduksi katsotaan prosessilaitteistojen käyttökokemus sekä meijerin prosessiosaaminen. Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto vastaa tiedekunnan elintarvikkeiden prosessointiin liittyvistä toiminnoista (prosessihalli, lihateknologian pilottiyksikkö, koemeijeri ja koeleipomo) sekä elintarvikkeiden pakkaamiseen liittyvistä fysikaalis-kemiallisista laitteista. Tehtävään valittava vastaa yhdessä osaston muun teknisen henkilökunnan kanssa prosessilaitteistojen ylläpidosta sekä osallistuu elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmien harjoitustyökursseihin ja osastolla tehtävään tutkimustyöhön antaen tarvittavaa laiteopastusta. Tehtävässä tarvitaan suomen lisäksi englanninkieltä. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä. Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoihin 8-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on noin 2 800 - 3 600 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakijoita pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-dokumenttina (suomeksi tai englanniksi)
- motivaatiokirje (max. 1 sivu)
- ansioluettelo
- kahden suosittelijan yhteystiedot

Ulkoiset hakijat: hakemus jätetään yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakuaika päättyy 1.11.2020

Lisätietoja tehtävästä:
osaston johtaja, professori Marina Heinonen (marina.heinonen(at)helsinki.fi, puh. 02941 58224)

Rekrytointiportaaliin ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset:
HR-koordinaattori Sari Aaltonen (sari.aaltonen(at)helsinki.fi)

Helsingin yliopisto työnantajana:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/miksi-ha...

Haku päättyy

01.11.2020 23:59 EET