Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Ks. https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopisto-lyhyesti.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan ESEVT-järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Perustutkinto-opiskelijoita tiedekunnassa on noin 450, jatkotutkinto-opiskelijoita 100 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavia 150. Henkilökuntaa on noin 300. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 70 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta rakentuu Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja neljästä osastosta: eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Ks. https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KLIINISTÄ OPETTAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen 3.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on pieneläinkirurgia. Tehtävä sijoittuu kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle.

Tehtävään kuuluu pieneläinten pehmytosakirurgian alaan kuuluva luento- ja käytännönopetus, kliininen potilastyö, alan tutkimustyö ja opinnäytetöiden ohjaus sekä päivystystyö.

Tehtävän haltijalle tarjoutuu monipuolinen työnkuva innostavassa työympäristössä sekä mahdollisuus kehittää tieteenalaa.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Tehtävään valittavalta edellytetään Suomessa laillistettua eläinlääkärin tutkintoa (L29/2000). Lisäksi edellytetään kansallista pieneläinsairauksien tai kansainvälistä pieneläinkirurgian erikoistumistutkintoa (Dipl ECVS) tai soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta pehmytosakirurgiasta, kiinnostusta tutkimustyöhön, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä. Tehtävä on opetuspainotteinen.

Ansioita arvioitaessa huomioon otetaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tieteelliset julkaisut ja tutkimusaktiivisuus. Hakijan tulee tarvittaessa antaa opetusnäyte.

Opetus- ja tutkimustehtävää hoitavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3 300–4 900 euroa. Tehtävässä on koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA LISÄTIEDOT

Liitä hakemukseen mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää ansioluettelosi, julkaisuluettelosi ja tieteellisen toimintasi (ml. hankittu tutkimusrahoitus) sekä selvityksen kokemuksestasi ja ansioistasi, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.

Lisätietoa
• yliopistoportfoliosta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio
• opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista (huomioithan yliopistoportfoliossasi): https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Jätä hakemus liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 31.5.2018.

Varauduthan myös mahdolliseen opetusnäytteen antamiseen.

Lisätietoa
• tehtävästä: professori Outi Vapaavuori, outi.vapaavuori(at)helsinki.fi, p. 0407432242
• rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista: henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341
• Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Haku päättyy

31.05.2018 23:59 EEST