Helsingin yliopisto on 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Se on Euroopan parhaimpia monitieteisiä tutkimusyliopistoja ja sijoittuu maailman 100 parhaan kansainvälisen yliopiston joukkoon.

Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu 4 osastoa ja Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja alan tutkimuksesta sekä huolehtii tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunnassa on yhteensä noin 750 perus- ja jatko-opiskelijaa, vuosittain eläinlääkärin perustutkintoa suorittamaan valitaan noin 70 opiskelijaa. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa. Tutustu eläinlääketieteellisen tiedekunnan ajankohtaisiin asioihin: https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KLIINISTÄ OPETTAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on pieneläinkirurgia. Tehtävä sijoittuu kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle.

Tehtävään kuuluu pieneläinten pehmytosakirurgian alaan kuuluva luento- ja käytännönopetus, kliininen potilastyö, opinnäytetöiden ohjaus, alan tutkimustyö ja sekä päivystystyö.

Tehtävän haltijalle tarjoutuu monipuolinen työnkuva innostavassa työympäristössä sekä mahdollisuus kehittää tieteenalaa.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Tehtävään valittavalta edellytetään Suomessa laillistettua eläinlääkärin tutkintoa (L29/2000). Lisäksi edellytetään kansallista pieneläinsairauksien tai kansainvälistä pieneläinkirurgian erikoistumistutkintoa (Dipl ECVS) tai soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta pehmytosakirurgiasta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä sekä kiinnostusta tutkimustyöhön. Tehtävä on opetuspainotteinen.
Ansioita arvioitaessa huomioon otetaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tieteelliset julkaisut ja tutkimusaktiivisuus. Hakijan tulee tarvittaessa antaa opetusnäyte.

Opetus- ja tutkimustehtävää hoitavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3 300–4 900 euroa. Tehtävässä on koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA LISÄTIEDOT

Liitä hakemukseen mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää ansioluettelosi, julkaisuluettelosi ja tieteellisen toimintasi (ml. hankittu tutkimusrahoitus) sekä selvityksen kokemuksestasi ja ansioistasi, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.
• Lisätietoa yliopistoportfoliosta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio
• Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista (huomioithan yliopistoportfoliossasi): https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Jätä hakemus liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Voit täyttää rekrytointijärjestelmässä vain pakolliset (*) kentät ja mistä sait tiedon työpaikasta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 5.10.2020 (klo 23.59).

Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen opetusnäytteen antamiseen.

Lisätietoa
• tehtävästä: professori Outi Vapaavuori, outi.vapaavuori(at)helsinki.fi, p. 0407432242
• rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista: henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341
• Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Haku päättyy

05.10.2020 23:59 EEST