Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä (HUS) Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee silmä- ja korvaklinikalle

KLIINISTÄ OPETTAJAA

tehtävään 1.4.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävän opetusalana on korva-, nenä- ja kurkkutaudit (KNK). Opetuskielenä on suomi.

Kliinisen opettajan päätehtävänä on KNK-perusopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen. Kliininen opettaja osallistuu myös kansalliseen KNK-alan opetuksen kehittämistyöhön, sekä tarvittaessa yksikön tai tiedekunnan edustajana yliopiston toimielimien ja työryhmien työskentelyyn, harjoittaa aktiivista tieteellistä tutkimustyötä ja ohjaa opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi edellytetään opetuksen ja opetuksen kehittämisen kokemusta. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Koska tehtävä on opetuspainotteinen, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, katsotaan lisäansioiksi.

Kliinisen opettajan tehtävään liitetään HUS:n erikoislääkärin sivuvirka.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan kliiniseltä opettajalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita ja opetusansioiden kartoituslomake
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 14.12.2020.

Lisätietoja kliinisen opettajan tehtävästä antavat Clinicumin johtaja, professori Klaus Olkkola puh. 040 758 3655 ja professori Antti Mäkitie puh. 050 428 6847

HUOM! Rekrytointijärjestelmässämme on käyttökatko 24-26.11.2020. Tällä ajalla avoimien tehtävien hakeminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme huoltokatkosta koituvaa haittaa.

Haku päättyy

14.12.2020 23:59 EET