Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen keskus on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee Sisätautien osastolle

KLIINISTÄ OPETTAJAA

1.6.2021 lukien. Tehtävän ala on keuhkosairaudet ja allergologia ja se on opetuspainotteinen. Tehtävän opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi.

Kliininen opettaja osallistuu lääkärikoulutukseen, erityisesti lääketieteen kandidaattien perusopetukseen, opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä erikoislääkärikoulutukseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään keuhkosairauksien ja / tai keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, sekä opetukselliset ansiot ja koulutus.

Koska tehtävä on opetuspainotteinen, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Kliinisen opettajan tehtävään sisältyy HUS:n erikoislääkärin sivuvirka.

Tehtävään sisältyy suomen- ja ruotsinkielistä opetusta, joten tehtävään valittavalta edellytetään, että hän hallitsee suomen ja ruotsin kielen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita ja opetusansioiden kartoituslomake
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 14.12.2020

Lisätietoja antaa keuhkosairauksien ja allergologian professori Marjukka Myllärniemi,
puh. 050 4274931 marjukka.myllarniemi(at)helsinki.fi

HUOM! Rekrytointijärjestelmässämme on käyttökatko 24-26.11.2020. Tällä ajalla avoimien tehtävien hakeminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme huoltokatkosta koituvaa haittaa.

Haku päättyy

14.12.2020 23:59 EET