Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee yli 30 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan ESEVT-järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Perustutkinto-opiskelijoita tiedekunnassa on noin 450, jatkotutkinto-opiskelijoita 100 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavia 150. Henkilökuntaa on noin 300. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 70 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa. Eläinlääketieteellinen tiedekunta rakentuu Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja neljästä osastosta: eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Katso lisätietoa https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

KLIINISTÄ OPETTAJAA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on anestesiologia. Tehtävä sijoittuu kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolle.

Tehtävään kuuluu anestesiologian luento- ja käytännönopetus, kliininen potilastyö, alan tutkimustyö ja opinnäytetöiden ohjaus.

KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ANSIOIDEN ARVIOINTI

Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään Suomessa laillistettua eläinlääkärin tutkintoa (L29/2000). Lisäksi edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa tai kansallista pieneläinsairauksien tai kansainvälistä anestesiologian erikoistumistutkintoa (Dipl ECVA). Kliiniseltä opettajalta edellytetään kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa huomioon otetaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tieteelliset julkaisut ja tutkimusaktiivisuus. Hakijan tulee tarvittaessa antaa opetusnäyte.

KIELITAITO

Opetus- ja tutkimustehtävää hoitavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

TEHTÄVÄN PALKKAUS

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 3 300–4 900 euroa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemukseen on liitettävä mieluiten yhtenä pdf-tiedostona yliopistoportfolio, joka sisältää hakijan ansioluettelon, julkaisut ja tieteellisen toiminnan (ml. hankittu tutkimusrahoitus) sekä selvityksen kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.
• Lisätietoa yliopistoportfoliosta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/nain-haet-meille....
• Lisätietoa opetustaidon arvioinnista ja arviointimatriisista (huomioithan yliopistoportfoliossasi): https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/....

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 10.1.2018 klo 23.59.

Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen opetusnäytteen antamiseen.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa prof. Outi Vapaavuori, outi.vapaavuori(at)helsinki.fi, p. 040 7432242. Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä, yliopistoportfoliosta ja opetustaidon arvioinnista antaa henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341.

Ks. myös yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon.

Hae viimeistään 10.01.2018

Haku päättyy

keskiviikko, tammikuu 10, 2018