Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä (HUS) Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen keskus on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee syöpätautien osastolle osa-aikaista (35%)

KLIINISTÄ OPETTAJAA

toistaiseksi täytettävään tehtävään 1.9.2020 lukien. Tehtävän opetusala on syöpätaudit ja tehtävä on opetuspainotteinen. Opetuskielenä on suomi, ja kansainvälisellä syöpätautien kurssilla ja Transmed-maisteriohjelmassa englanti.

Kliinisen opettajan päätehtävänä on lääkärikoulutus, erityisesti lääketieteen kandidaattien perusopetus, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen. Kliininen opettaja osallistuu myös erikoislääkäri- ja täydennyskoulutukseen, sekä tarvittaessa yksikön tai tiedekunnan edustajana yliopiston toimielimien ja työryhmien työskentelyyn, harjoittaa aktiivista tieteellistä tutkimustyötä ja ohjaa opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään syöpätautien erikoislääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla syöpätautien erikoislääkärin virka HUS Syöpäkeskuksessa syöpätautien klinikalla.

Koska tehtävä on opetuspainotteinen, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, katsotaan lisäansioiksi.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan kliiniseltä opettajalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän täytössä käytetään koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita ja malleja mm. opetusansioiden kartoituslomake
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 31.5.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa syöpätautien professori Sirpa Leppä, sirpa.leppa(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

31.05.2020 23:59 EEST