Helsingin normaalilyseo – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee nyt koululle

KIRJASTOSIHTEERIÄ

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsopimus solmitaan 4 kuukauden koeajalla.

Tässä tehtävässä pääset työskentelemään kirjastosihteerin perustyötehtävien (esimerkiksi kirjojen lainauksiin, koulun kirjakokoelman järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä oppimateriaalihankinnat) lisäksi oppimisympäristöjen sekä kirjastopedagogiikan kehittämistehtävissä yhteistyössä opettajien kanssa.

Parhaimmat valmiudet tähän tehtävään antaa aikaisempi työkokemus vastaavanlaisista työtehtävistä sekä kiinnostus kirjaston erilaisiin kehittämistehtäviin. Arvostamme ylempää korkeakoulututkintoa sekä oma-aloitteisuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja.

Edellä kuvattujen ammatillisten valmiuksien lisäksi toivomme sinun soveltuvan avoimeen ja yhteisölliseen työyhteisöömme.

Helsingin normaalilyseo on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 7-9 sekä lukio. Koulussa on noin 540 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 70.

Hakemus, joka pitää sisällään ansioluettelon, jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 31.1.2018.

Tehtävän bruttopalkka on noin 2 100 – 2 500 euroa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikkoon tasoihin 5 - 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Lisätietoja tehtävästä antavat harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero puh. 050 350 1361 tai tapio.lahtero(at)helsinki.fi ja rehtori Juha-Pekka Husso puh. 0503243163 tai juha-pekka.husso(at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa hr-koordinaattori Lauri Vähämäki, lauri.vahamaki(at)helsinki.fi.

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §). Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävään voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi palkata henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito.

Hae viimeistään 31.01.2018

Haku päättyy

keskiviikko, tammikuu 31, 2018