Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Käsityötieteen opetusta järjestetään käsityön aineenopettajankoulutuksessa perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa, luokanopettajankoulutuksen monialaisissa opinnoissa sekä varhaiskasvatuksen opinnoissa suomen- ja ruotsinkielisissä opintosuunnissa. Käsityötieteen opetusta järjestetään myös muihin tiedekunnan tarjoamiin opintoihin liittyen esimerkiksi täydennyskoulutuksessa ja avoimen yliopiston opinnoissa.

Kasvatustieteiden osasto hakee käsityönopettajan opintosuuntaan

KÄSITYÖN LABORATORIOMESTARIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Laboratoriomestari työskentelee käsityötieteen opetuksen tukena erityisesti teknisessä työssä.

Laboratoriomestarin työtehtäviin kuuluu:

• oppimisympäristöjen varusteleminen ja ylläpito (koneiden, laitteiden, ohjelmistojen ja materiaalien hankinta, ylläpito ja kehittäminen)
• työturvallisuuden varmistaminen, opiskelijoiden omatoimisen työskentelyn ohjaus ja seuranta
• opetuksen ja opiskelun sekä niihin liittyvän tutkimuksen tekninen tuki
• oppimateriaalin, erityisesti digitaalisen oppimateriaalin käsittely
• erityisesti teknisen työn tilojen ylläpito, kehittäminen ja käytön seuranta sekä osaston ulkopuolisen käytön koordinointi.

Laboratoriomestari kouluttautuu käytössä olevien sekä uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön ja niiden pedagogiseen hyödyntämiseen. Työtä tehdään opetusperiodien aikana ajoittain myös iltaisin. Opetusperiodien ulkopuolella laboratoriomestarin tehtäviin kuuluu myös muita laboratoriomestarin osaamisalaan liittyviä kasvatustieteiden osaston osoittamia tehtäviä.

HAKUEDELLYTYKSET

• käsityön opettajankoulutuksen tai soveltuva tekniikan tai muotoilun alan korkeakoulututkinto
• perehtyneisyys teknisen työn koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin
• taito käsitellä digitaalista oppimateriaalia
• taito perehdyttää ja ohjata koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen käytössä
• hyvät yhteistyötaidot sekä kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn
• eduksi katsotaan käsityön pedagogiikan tunteminen
• opiskelijoiden ohjaamisessa tarvittava sujuva suomen kielen taito sekä riittävä ruotsin ja englannin kielen taito.

PALKKA JA EDUT

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasolle 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Työsuhteen alussa kuukausipalkka on noin 2500-3000 euroa, riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Työssä tukena ovat tiedekunnan kollegat sekä kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta. Laboratoriomestari toimii käsityön, erityisesti teknisen työn, oppimisympäristössä ja yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Huolehdimme hyvinvoinnistasi ja arkesi sujuvuudesta mm. kattavan työterveyshuollon sekä edullisten ja monipuolisten Unisportin liikuntapalveluiden avulla. Osaamisen kehittämistä tuemme eri tavoin, mm. monipuolisella henkilöstökoulutustarjonnalla.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään oheisen Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal

Hakemukseen tulee liittää yhtenä PDF-tiedostona hakemuskirje sekä ansioluettelo. Nimeä tiedosto muodossa omasukunimi_laboratoriomestari ja kohdista liite hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/ohjeet-r...

Hakuaika päättyy 31.10.2020.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistonlehtori Manne Kallio, p. 0294129874.

Rekrytointiprosessiin ja SAP HR -järjestelmään liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntija Linda Ylöseen: linda.ylonen(at)helsinki.fi.

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista.

Haku päättyy

31.10.2020 23:59 EET