Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa koko maailman parhaaksi.

Helsingin yliopisto hakee

KANSLERIA

1.10.2017 alkaen. Yliopistokollegio valitsee kanslerin enintään viiden vuoden määräajaksi.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Kansleri myöntää luvan promootioiden järjestämiseen. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Kansleriksi valittavalta vaaditaan, että hän on toiminut ansiokkaasti tieteen, taiteen tai yliopistolaitoksen hyväksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yliopistomaailman tuntemusta. Lisäksi valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, aktiivisuutta tiedeyhteisön kansainvälisessä toiminnassa ja monipuolisia yhteiskuntasuhteita.

Tehtävässä tarvitaan suomen ja ruotsin kielen taidon lisäksi ainakin hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävästä maksettavasta palkasta ja muista ehdoista sovitaan erikseen. Lisätietoja antavat yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Markku Kulmala, 0405962311, markku.kulmala@helsinki.fi, ja hallintojohtaja Esa Hämäläinen, 0294122212, esa.hamalainen@helsinki.fi. Lisää yliopistosta myös osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi.

Hakemus toimitetaan liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa rekrytointi@helsinki.fi.

Hae viimeistään 04.04.2017

Haku päättyy

tiistai, huhtikuu 4, 2017