Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.

Farmasian tiedekunnassa tehdään farmasian tutkimusta ja annetaan alan korkeinta opetusta Suomessa. Tiedekunnasta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja sekä farmasian ja filosofian tohtoreita. Lisäksi tiedekunta antaa ammatillista erikoistumiskoulutusta apteekki- ja sairaalafarmasiassa sekä teollisuusfarmasiassa ja osallistuu aktiivisesti alan täydennyskoulutukseen. Tiedekunnalla on myös valtakunnallinen vastuu ruotsinkielisten proviisorien koulutuksesta. Farmasian tiedekunta jakautuu kolmeen osastoon: farmaseuttisten biotieteiden osasto, farmakologian ja lääkehoidon osasto sekä farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto. Katso lisätietoa: http://www.helsinki.fi/farmasia.

Farmasian tiedekunta hakee

KAHTA TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 5 vuodeksi. Työsuhde alkaa 2.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävien ala on farmaseuttinen biologia ja sijoituspaikka farmaseuttisten biotieteiden osasto. Farmaseuttinen biologia on farmasian osa-alue, jonka tutkimuskohteena on kasvien, mikro-organismien ja eläinten elävät solut biogeenisten lääke- ja apuaineiden tuottajina. Tämä osa-alue pohjautuu farmasian biologisiin perusteisiin ja niiden hyväksikäyttöön lääkeaineiden kehittämisessä, tuottamisessa, laadun tutkimisessa, standardoinnissa ja käytössä. Farmaseuttiseen biologiaan kuuluu farmakognosia ja farmaseuttinen mikrobiologia, joissa sovelletaan kasvitieteen, kemian, bioteknologian, geeniteknologian, farmakologian ja toksikologian menetelmiä luonnonaineiden tutkimuksessa.

Tehtävä edellyttää:
• soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esim. farmasian, mikrobiologian tai molekyylibiologian alalta
• kykyä ja motivoitumista tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen
• hyvää englannin kielen taitoa

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen ja tohtorin tutkinnon suorittaminen farmaseuttisen biologian opintosuunnassa. Tehtäviin kuuluu myös opetus- ja muita tehtäviä. Opetustehtäviä on enintään 20 % vuosittaisesta työajasta.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa tai että hän saa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden Helsingin yliopistoon työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan (6 kk) kuluessa. Soveltuvin tohtoriohjelma on todennäköisesti Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (Doctoral Programme in Drug Research). Lisätietoa tohtorikoulutukseen hakemisesta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/hakuprosessi-pahkina....

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 2–4. Kokonaispalkka asettuu välille 2 100–3 100 €/kk hakijan ansioista ja kokemuksesta riippuen. Tyypillinen aloituspalkka on 2 100–2 300 €/kk. Lue lisää Helsingin yliopistossa työskentelystä: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemus yhtenä pdf-tiedostona yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR-portaalin kautta. Voit täyttää rekrytointijärjestelmässä vain pakolliset kentät (*).

Hakemuksen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
1) hakemuskirje, jossa kuvaat soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi tehtävään (max. 2 sivua)
2) ansioluettelo sisältäen mm. suoritetut tutkinnot, selvityksen aiemmista ansioistasi (ml. mahdolliset julkaisut sekä opetuskokemus), sekä kahden suosittelijan yhteystiedot
3) tutkintotodistukset sekä opintosuoritusote ylemmän korkeakoulututkintosi aikana suorittamistasi opinnoista sekä jo mahdollisesti suorittamistasi tohtoriopinnoista

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
farmbiologia_sukunimi_etunimi. Hakemus tehdään suomeksi tai ruotsiksi.

Hakuaika päättyy 8.11.2020.

Lisätietoa:
• Haettavana olevista tehtävistä: professori Päivi Tammela: paivi.tammela(at)helsinki.fi
• Rekrytointijärjestelmästä: HR-asiantuntija Heidi Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi, p. 0504155341
• Helsingin yliopistossa työskentelystä: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa
• Farmasian tiedekunnasta: https://www.helsinki.fi/fi/farmasian-tiedekunta
• Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen hakemisesta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/hakuprosessi-pahkina...
• Tutkijakouluista ja tohtoriohjelmista: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkijakoulut-ja-toh...

Haku päättyy

08.11.2020 23:59 EET