Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä (HUS) Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikalle

KLIINISTÄ OPETTAJAA

tehtävään 1.5.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävän opetusalana on ihotaudit ja allergologia ja se on opetuspainotteinen. Opetuskielenä ovat suomi ja ruotsi sekä kansainvälisten opiskelijoiden opetusjaksojen aikana myös englanti.

Kliinisen opettajan päätehtävänä on vastata iho- ja sukupuolitautien perusopetuksesta sekä sen kehittämisestä. Kliininen opettaja osallistuu myös ihotautien ja allergologian erikoisalan erikoislääkärikoulutukseen sekä tarvittaessa yksikön tai tiedekunnan edustajana yliopiston toimielimien ja työryhmien työskentelyyn, harjoittaa aktiivista tieteellistä tutkimustyötä ja ohjaa opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään ihotautien ja allergologian erikoislääkärin tutkintoa tai oikeuksia, Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Lisäksi edellytetään opetuksen ja opetuksen kehittämisen kokemusta. Hyvät yhteistyötaidot ovat eduksi tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.

Koska tehtävä on opetuspainotteinen, annetaan valinnassa erityistä painoa opetuskokemukselle, pedagogiselle koulutukselle, taidolle tuottaa oppimateriaalia, muille opetustoimessa saavutetuille ansioille ja tarvittaessa opetusnäytteelle. Tutkimusaktiviteetti, tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, sekä kokemus opinnäytetöiden ohjauksesta katsotaan lisäansioiksi.

Kliinisen opettajan tehtävään liitetään HUS:n erikoislääkärin sivuvirka siihen kuuluvine velvollisuuksineen.

Tehtävään sisältyy suomen- ja ruotsinkielistä opetusta, joten tehtävään valittavalta edellytetään,että hän hallitsee suomen ja ruotsin kielen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusansioiden kartoituslomake sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Lisäohjeita ja opetusansioiden kartoituslomake
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 31.1.2021

Lisätietoja tehtävästä antaa ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien osaston johtaja, professori Annamari Ranki, 0400 875761, Annamari.Ranki(at)hus.fi

Haku päättyy

31.01.2021 23:59 EET