Personaltjänster är en del av Helsingfors universitets Universitetsservice och ansvarar för uppgifter som berör universitetets personal. Vi stöder universitetets strategiska mål genom att arbeta med frågor som personalens kompetensutveckling, lyckade rekryteringar samt stärkandet av personalens välmående och gemenskap. Vi samarbetar med ledningen och cheferna för att erbjuda professionell service där kundens behov beaktas. Personalärenden sköts både i de lokala teamen på universitetets fyra campus och i de gemensamma universitetsövergripande tjänsterna.

Vi söker en

HR-KOORDINATOR

till Svenska social- och kommunalhögskolans lokala team.

Som HR-koordinator har du mångsidiga uppgifter inom personaladministrationen, huvudsakligen vid Soc&kom. Du ansvarar t.ex. för beredningen av arbetsavtal, arvoden och stipendier samt ger råd till medarbetare och chefer i personal- och lönefrågor. Du stöder enheten i rekryteringsfrågor och ansvarar för olika personalrapporter. Du koordinerar enhetens introduktion av nyanställda och deltar i introduktionen, i synnerhet när det gäller praktiska förfaranden. Till dina uppgifter hör också att fungera som Soc&koms rektors sekreterare och att ansvara för de praktiska arrangemangen vid olika tillställningar för personalen och samarbetspartner. Du ingår i ett team för lokala personaltjänster på Centrumcampus och samarbetar med medarbetare inom Soc&koms lokala team.

Vi förväntar att du har förmåga att självständigt tillämpa kollektivavtalen, relevanta lagar samt universitetets anvisningar i praktiken på ett kundorienterat sätt. Du är initiativtagande, arbetar systematiskt och har god samarbets- och kundbetjäningsförmåga. Vi värdesätter ett självständigt och positivt grepp till jobbet och förmåga att lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet med personalfrågor. Anställningen kräver goda grundläggande IT-kunskaper, erfarenhet av universitetets personalsystem (SAP HR, Personec FV) räknas som merit. Lämplig högskoleexamen samt tidigare arbetserfarenhet inom personalärenden ger en god grund för uppgifterna. Arbetsuppgifterna förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska och engelska.

Hos oss väntar dig intressanta uppgifter i en mångsidig och internationell arbetsmiljö. Personalchefen, ditt eget teams HR-koordinatorer och experter samt övriga medarbetare inom Universitetsservicen stöder dig i ditt arbete. Vi erbjuder möjlighet att utveckla din kompetens, flexibla arbetstider, omfattande arbetshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster. Anställningen är ordinarie med fyra månaders prövotid.

Skicka in din ansökan senast 20.12.2017 i det elektroniska ansökningssystemet via länken Sök anställningen. Bifoga din CV. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).
Ytterligare information om anställningen fås av personalchef Hannamari Helander, 0503199502, hannamari.helander@helsinki.fi.

Hae viimeistään 20.12.2017

Haku päättyy

keskiviikko, joulukuu 20, 2017