Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteiden osaston erityispedagogiikan opintosuunta hakee kahta (2)

ERITYISPEDAGOGIIKAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Yliopistonlehtorin tutkimuksen ja opetuksen kohteena on oppimiseen liittyvien vaikeuksien kehitysdynamiikan ymmärtäminen ja oppimisen tuen toteuttaminen eri kouluasteilla ja varhaiskasvatuksessa. Yliopistolehtori ohjaa myös opetusharjoittelua ja opinnäytteitä. Yliopistonlehtori osallistuu tutkimuksensa kannalta tarkoituksenmukaiseen tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan ja toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä. Koska tehtävään kuuluu myös opetusharjoittelun ohjausta, hakijoilta odotetaan oppimisen tuen toteuttamisen kannalta olennaisia opettajan pedagogisia opintoja. Lisäksi yliopistonlehtorille kuuluvat opetukseen liittyvät hallinnolliset tehtävät.

HAKUEDELLYTYKSET

Tehtäviin valittavilta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijan eduksi katsotaan erityisesti:

• oman tutkimuksen kohdentumista lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseen
• oman tutkimuksen kohdentumista varhaisvuosien oppimiseen, oppimisvaikeuksiin ja opetukseen
• käyttäytymisen ja oppimisen arviointimenetelmä- ja interventiotutkimuksen osoitettua osaamista
• vaativien määrällisten tutkimusmenetelmien osoitettu tutkimus- ja opetuskäyttö

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

• tieteelliset julkaisut
• muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot
• pedagoginen koulutus
• opetuksen kehittäminen
• oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu

TEHTÄVÄN EDELLYTTÄMÄ KIELITAITO

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Hakijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että opetus tapahtuu enimmäkseen suomen kielellä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta tarvittaessa myös englanniksi.

MITÄ TARJOAMME

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on noin 3300-5000 euroa kuukaudessa riippuen tehtävään valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään oheisen Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal

Hakemukseen tulee liittää yhtenä PDF-tiedostona seuraavat asiakirjat:

• yliopistoportfolio / CV
• numeroitu julkaisuluettelo
• tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (1-2 sivua)
• selvitys tieteellisestä toiminnasta (1-3 sivua) sisältäen:
-toiminta tiedeyhteisöissä
-kansainvälinen tieteellinen työskentely
-tutkimusrahoituksen hakeminen ja oma rooli siinä

Nimeä PDF-tiedosto muodossa: omasukunimi_yolehtori[erityispedagogiikka] ja kohdista liite hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Ohje asiakirjojen laatimiseen: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...

Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/ohjeet-r...

Lisäksi pyydämme sinua täyttämään erillisen lomakkeen opetusansioistasi. Lomake täytetään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html

Hakuaika päättyy 25.10.2020.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Markku Jahnukainen, markku.jahnukainen@helsinki.fi.
Rekrytointiprosessiin ja SAP HR –järjestelmään liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntija Linda Ylöseen: linda.ylonen(at)helsinki.fi.

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista.

Haku päättyy

25.10.2020 23:59 EEST