Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan EAEVE/FVE- järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Katso lisätietoja, http://www.vetmed.helsinki.fi/.

Tiedekuntaan kuuluu myös tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille. Katso lisätietoja http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/index.htm.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee hevossairauksiin

HEVOSSAIRAUKSIIN ERIKOISTUVAA ELÄINLÄÄKÄRIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2018 – 30.4.2021.

Tehtävä on sijoitettu Ypäjän hevossairaalaan kahden vuoden ajaksi ja vuodeksi Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalaan Helsingin Viikkiin.

Erikoistuvan eläinlääkärin tehtävään valittavalta vaaditaan, että hänet on Suomessa julistettu laillistetuksi eläinlääkäriksi ja hänet on hyväksytty erikoistumiskoulutusohjelmaan.

Erikoistumistutkintoa suorittavien valinnassa kiinnitetään huomiota erikoistumisalalla hankittuun työkokemukseen ja erikoistumisalaan liittyviin muihin ansioihin. Erikoistumiskoulutusta koskevaa ohjeistusta ovat saatavilla tiedekunnan sivulla https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa – linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Yliopistollisen eläinsairaalan johtava eläinlääkäri Kati Niinistö, 02941 57460, kati.niinisto@helsinki.fi. Ypäjän hevossairaalassa työskentelyä koskeviin kysymyksiin vastaa eläinlääkäri Anne Sjöholm, 040 – 416 60 52, anne.sjoholm@hevossairaala.fi.

Hae viimeistään 28.02.2018

Haku päättyy

keskiviikko, helmikuu 28, 2018