Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta ( https://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistinen tiedekunta hakee

ENGLANNIN KIELEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021. Kyseessä on sijaisuus.

Etsimme englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävään englannin kielen ja kielitieteen asiantuntijaa, joka on perehtynyt syvällisesti johonkin oppiaineessa tehtävän tutkimuksen painoalueeseen kuten sosiolingvistiikkaan, pragmatiikkaan tai diskurssintutkimukseen. Englannin kielen yliopistonlehtori vastaa englannin kielen ja sen tutkimuksen opettamisesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta Kielten kandiohjelmassa ja Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa yhdessä muiden opettajien kanssa. Englannin opintosuunnan tutkintovaatimusten mukaisten kurssien lisäksi yliopistonlehtorin opetusohjelmaan voi sisältyä Kielten kandiohjelman kaikille opiskelijoille suunnattuja yhteisiä metodikursseja. Yliopistonlehtorin tulee myös harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta, tarkastaa ja ohjata opinnäytteitä sekä hoitaa muita yhteisesti sovittavia tehtäviä.

Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kykyä toimia ryhmässä sekä valmiutta kurssien pitämiseen yhdessä muiden opettajien kanssa. Yliopistonlehtori osallistuu alansa kehittämiseen ja opetuksen suunnitteluun yhteistyössä osaston, koulutusohjelmien ja oman alan kollegoiden kanssa. Tehtävä sijoittuu kielten osastoon.

VALINTAKRITEERIT
Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.
Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa.

PALKKA
Yliopistonlehtorin bruttopalkka on noin 3 300 - 4 500 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta. Tehtävään palkataan kuuden kuukauden koeajalla.

HAKUOHJEET
Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -napin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. *Huomaathan. että yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä on käyttökatko 24.11. 07:00 - 26.11.2020 18:00.*

Hakemukseen liitetään suomeksi tai englanniksi ja yhtenä pdf-tiedostona, joka on nimetty englanninkieli_sukunimi_etunimi seuraavat dokumentit:
1) ansioluettelo,
2) enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja
3) numeroitu julkaisuluettelo.

Lisäksi pyydämme täyttämään selvityksen opetuksellisesta asiantuntijuudesta täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/108119/lomake.html.

Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

Ks. myös https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

LISÄTIETOJA
Lisätietoja tehtävästä antaa professori Minna Palander-Collin, minna.palander-collin@helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Minna Arekhau, minna.arekhau@helsinki.fi.

Haku päättyy

29.11.2020 23:59 EET