Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan EAEVE/FVE- järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Katso lisätietoja, http://www.vetmed.helsinki.fi/.

Tiedekuntaan kuuluu myös tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille. Katso lisätietoja http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/index.htm.

Yliopistollinen eläinsairaalan hakee pieneläinsairaalaan

SAIRAALAELÄINLÄÄKÄRIN sijaista ajalle 2.1. – 30.9.2019

Tehtäviin kuuluvat potilastyö pieneläinsairaalan teho- ja päivystysyksikössä ja hammassairauksien poliklinikalla sekä eläinlääketieteen opiskelijoiden opettaminen potilastyön ohessa. Tehtävään vaaditaan Suomessa laillistettu eläinlääkärin tutkinto. Arvostamme kokemusta pieneläinten hammashoidoista.
Tehtävää hoidetaan työvuorosuunnittelun mukaisesti ja se sisältää päivä, ilta- ja yövuoroja. Hakijalla tulee olla kokemusta vastaavista tehtävistä ja tehtävän hoitaminen edellyttää halua, kykyä ja valmiutta päivystysluonteiseen työhön.

Sairaalaeläinlääkärin palkka perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 9 - 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa – linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa. Lisätietoja tehtävistä antaa johtava eläinlääkäri Katariina Thomson, 02941 57439, katariina.thomson@helsinki.fi. Työsopimusta ja palkkausta koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-asiantuntija Anne Neva, 02941 57286, anne.neva@helsinki.fi.

Haku päättyy

10.10.2018 23:59 EEST