Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Tiedekunnan koulutusohjelmat on eurooppalaisen eläinlääkärikoulutusta arvioivan EAEVE/FVE- järjestelmän mukaisesti hyväksytty. Tiedekunnan tutkimus on arvioitu myös kansainvälisesti laadukkaaksi. Katso lisätietoja, https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta.

Tiedekuntaan kuuluu myös tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on opetussairaala, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii myös jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille. Katso lisätietoja http://elainsairaala.helsinki.fi/.

Yliopistollinen eläinsairaala hakee pieneläinsairaalaan

5 JATKOULUTETTAVAA ELÄINLÄÄKÄRIÄ ajalle 1.1. – 31.12.2018

Jatkokoulutettavat eläinlääkärit suorittavat Internship-ohjelman Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa. Internship-ohjelma on käytössä eläinlääketieteellisissä tiedekunnissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa yliopistoissa ja siitä on saatu hyvät kokemukset myös Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Ohjelmaan hyväksytyt eläinlääkärit työskentelevät alaan erikoistuneiden eläinlääkäreiden johdolla pieneläinsairaalan eri yksiköissä. Tehtäviin kuuluu kliininen potilastyö ja eläinlääketieteen opiskelijoiden kliiniseen opetukseen osallistuminen. Työtuntisuunnitelman mukaisen työajan lisäksi jatkokoulutettavat eläinlääkärit osallistuvat pieneläinsairaalassa viikonloppujen ja pyhien etupäivystykseen.

Tehtävään vaaditaan Suomessa laillistettu eläinlääkärin tutkinto (laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, 29/2000). Hakijoilta toivotaan hyvää suomen kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 3. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Työsopimus solmitaan 4 kuukauden koeajalla.

Hae tehtävää rekrytointijärjestelmämme kautta Hae paikkaa-linkistä viimeistään 21.9.2017. Liitä hakemukseesi ansioluettelo. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalissa. Lisätietoja tehtävistä antaa johtava eläinlääkäri Katariina Thomson, 02941 57439, katariina.thomson@helsinki.fi. Työsopimusta ja palkkausta koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-asiantuntija Anne Neva, 02941 57286, anne.neva@helsinki.fi.

Hae viimeistään 21.09.2017

Haku päättyy

torstai , syyskuu 21, 2017