Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä.

Yliopistossa on teologinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sekä eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Helsingin yliopisto hakee Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

DEKAANIA

johtamaan 1.1.2018 alkaen tiedekunnan toimintaa ja tukemaan rehtoria yliopiston johtamisessa.

Yliopiston hallitus ottaa dekaanin rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi.

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaanille kuuluu kokonaisvastuu tiedekunnan henkilöstöasioista ja taloudesta sekä omaisuudesta.

Dekaani vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta sekä päättää tiedekunnan sisäisistä asioista, ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan tai ellei dekaani ole siirtänyt asiaa varadekaanin päätettäväksi ja vastuulle.

Dekaaniksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on dekaanin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Dekaanilla tulee olla yliopistomaailman tuntemusta sekä kokemusta tiedekunnan piiriin kuuluvan tieteenalan johtamisesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää strategista näkemystä tiedekunnan ja yliopiston kehittämiseen, talouden tuntemusta sekä valmiuksia toimia yhteistyössä yliopiston johdon ja muiden dekaanien ja johtajien kanssa yliopiston tehtävien toteuttamisessa. Lisäksi valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, kokemusta opetustoiminnasta sekä aktiivisuutta oman alan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tehtävässä tarvitaan suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Rehtori asettaa valmisteluryhmän hoitamaan dekaanin rekrytointia. Tiedekuntaneuvoston professoreita, henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat ryhmät valitsevat valmisteluryhmään kukin yhden jäsenen. Rehtori nimeää ryhmään 1–2 jäsentä.

Valmisteluryhmä kuulee tiedekuntaneuvostoa ennen kuin se jättää esityksensä rehtorille.

Dekaanin tehtävästä antaa lisätietoja rehtori Jukka Kola, 0294122211, jukka.kola@helsinki.fi. Tehtävän hakuprosessista antaa lisätietoja kampuksen kehittämispäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto, p. 02941 22349, paivi.karimaki-suvanto@helsinki.fi.

Hakemus toimitetaan yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. Riittää, että hakija tallentaa rekrytointijärjestelmään hakukirjeen sekä ansioluettelonsa. Muita tietoja ei ole välttämätöntä täyttää. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa rekrytointi@helsinki.fi.

Hakuaika päättyy 8. kesäkuuta 2017.

Yliopiston tiedekunnat löytyvät sivulta
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot

Hae viimeistään 08.06.2017

Haku päättyy

torstai , kesäkuu 8, 2017