Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä.

Helsingin yliopisto hakee matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan

DEKAANIA

johtamaan tiedekunnan toimintaa ja tukemaan rehtoria yliopiston johtamisessa. Dekaanin toi-mikausi alkaa 1.9.2018.

Tiedekuntaneuvosto ottaa dekaanin enintään viiden vuoden määräajaksi.

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan ja tiedekunnan vastuulla olevien tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaanille kuuluu vastuu tiedekuntaneuvoston päätösten valmistelusta ja toteuttamisesta, tiedekunnan henkilöstöasiois-ta ja taloudesta sekä tiedekunnan hallinnassa olevasta omaisuudesta.

Dekaani vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta sekä päättää tiedekunnan sisäisistä asiois-ta, ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan tai ellei de-kaani ole siirtänyt asiaa varadekaanin päätettäväksi ja vastuulle.

Dekaaniksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on dekaanin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Dekaanilla tulee olla yliopistomaailman tuntemusta sekä kokemusta tiede-kunnan piiriin kuuluvan tieteenalan johtamisesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää strategista näkemystä tiedekunnan ja yli-opiston kehittämiseen, talouden tuntemusta sekä valmiuksia toimia yhteistyössä yliopiston johdon ja muiden dekaanien ja johtajien kanssa yliopiston tehtävien toteuttamisessa. Lisäksi valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, kokemusta opetustoiminnasta sekä aktiivisuutta oman alan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyös-sä. Tehtävässä tarvitaan suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Tiedekuntaneuvosto asettaa dekaanin valintaa valmistelemaan valmisteluryhmän. Tiedekuntaneuvoston professoreita, henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat ryhmät valitsevat valmisteluryhmään kukin yhden jäsenen. Rehtori nimeää ryhmään lisäksi 1 – 2 jäsentä, joilla on kokemusta akateemisesta johtamisesta.

Tehtävän hakuprosessista antaa lisätietoja kampuksen kehittämispäällikkö Arto Halinen, puh. 02941 50028, arto.halinen(at)helsinki.fi ja henkilöstöpäällikkö Tiina Väisänen, puh. 02941 51390, tiina.vaisanen(at)helsinki.fi.

Hakemus toimitetaan liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Yli-opistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalissa. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa rekrytointi(at)helsinki.fi.

Hakuaika päättyy 16. heinäkuuta 2018.

Haku päättyy

16.07.2018 23:59 EEST