Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on oppiainevalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan oppiaineet menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökunnan määrä on 350. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/valtiotieteellinen-tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee yhteiskuntatieteellisen

VAMMAISTUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA/ PROFESSORIA

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntapolitiikan tieteenalalle, jossa on nyt haettavana olevan tehtävän lisäksi viisi professoria (kaksi sosiaalipolitiikassa, yksi sosiaaligerontologiassa, kaupunkitutkimuksessa ja yhteiskuntatieteellisessä ympäristöpolitiikassa) ja kaksi yliopistonlehtoria. Lisäksi oppiaineessa työskentelee kymmenkunta tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa.

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lue lisää vakinaistamispolusta osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/ura-helsingin-yl...

Apulaisprofessorilta ja professorilta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä tehdä korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta, antavan siihen perustuvaa opetusta, ohjaavan tutkielmia ja väitöskirjoja. Valitun odotetaan myös osallistuvan tohtorikoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä hankkivan tutkimusrahoitusta.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorilta edellytetään korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Nyt haettavana oleva yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen tehtävä on ainoa alallaan Suomessa. Tehtävän on tarkoitus vahvistaa sekä yhteiskuntapolitiikan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin liittyvää opetusta ja tutkimusta että yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa perusteilla olevaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmaa. Erityisesti hakijalle katsotaan eduksi vammaisten ihmisten arkeen, elämäntilanteisiin, palveluihin tai palvelujärjestelmiin liittyvä empiirinen tutkimus.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkoisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä erityisesti professorin tehtävässä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorin/apulaisprofessorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa, koska osa opetuksesta annetaan englanniksi. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta, mutta häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa brutto ja apulaisprofessorin 50 000-68 500 euroa brutto riippuen valitun henkilön tieteellisestä ansioituneisuudesta. Lisätietoja Helsingin yliopistosta työnantajana saa osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/yliopisto-tyonan...

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-liitteenä seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

• Ansioluettelo
• Numeroitu julkaisuluettelo
• Vapaamuotoinen selvitys (enintään kolme sivua) hakijan tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
• Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään kolme sivua)
• Lyhyt (1-2 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua tieteellisessä toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään.

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 5 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalitieteiden laitoksen johtaja, professori Keijo Rahkonen, keijo.rahkonen(at)helsinki.fi

Hae viimeistään 10.12.2017

Haku päättyy

sunnuntai, joulukuu 10, 2017