Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistisessa tiedekunnassa tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta, kaikkiaan lähes 40 kieltä. Lisäksi kehitetään kielitieteen, käännöstieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa. Yliopistorankingeissa Helsingin yliopiston englannin kielen tutkimus sijoittuu 50-100 parhaan joukkoon ja on kärkijoukossa ei-englanninkielisen maailman yliopistoista.

Humanistinen tiedekunta hakee

ENGLANNIN KIELEN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA, SOVELTAVA KIELENTUTKIMUS

Professuurin alana on englannin soveltava kielentutkimus. Tehtävään valittava vastaa erityisesti englannin opettajaksi opiskelevien koulutuksesta ja tähän tehtäväalaan soveltuvasta tutkimuksesta. Tehtävään valittavan tutkimuskohteiden ja -metodien tulee täydentää hyvin tiedekunnassa harjoitettavaa kielentutkimusta.

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen/ruotsin kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) 7 ja (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin bruttopalkka on 64.000-96.000 euroa ja apulaisprofessorin 50.000-68.500 euroa vuodessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja työkokemuksesta.

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) lyhyt selostus (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) numeroitu julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Lisätietoja tehtävästä antaa kielten osaston johtaja Ulla Tuomarla, ulla.tuomarla(at)helsinki.fi.

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Haku päättyy

20.08.2018 23:59 EEST