Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIA

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus kyseisessä oppiaineessa.

Sinulta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta. Sinulle on eduksi päätoiminen perusopetuksen ja/tai lukion opetuskokemus, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että opettajalla on hyvät ja monipuoliset valmiudet opetuksen kehittämiseen ja opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ohjaamiseen, joten kerro meille hakemuksessasi, millaista kokemusta sinulla näistä on. Haluamme myös kuulla aiemmista oman ammattitaidon kehittämisnäytöistäsi ja opetusteknologian pedagogisen käytön osaamisestasi.

Edellä kuvattujen ammatillisten valmiuksien lisäksi toivomme sinun soveltuvan avoimeen ja yhteisölliseen työyhteisöömme.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän harjoittelukoulujen opetushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 4–5. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Bruttopalkka on n. 3 000–3 900 e/kk. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa –linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR-portaalin kautta https://saphr.it.helsinki.fiirj/portal. Liitä hakemukseesi ansio- ja mahdollinen julkaisuluettelosi sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Hakuaika päättyy 3.2.2019.

Lisätietoja tehtävästä antavat harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero puh. 050 350 1361 tai tapio.lahtero(at)helsinki.fi ja rehtori Reijo Honkanen puh. 040 588 2759 tai reijo.honkanen (at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa hr-koordinaattori Katariina Koistinen katariina.koistinen(at)helsinki.fi

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §).

Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 1-6 ja 7-9 sekä lukio. Koulussa on noin 940 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. Vuosittain koulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelun noin 300 luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevaa. Helsingin yliopiston harjoittelukouluna Viikin normaalikoulun toiminta on tutkimusperustaista.

Haku päättyy

03.02.2019 23:59 EET