Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus/ LUMA-keskus Suomi hakee

neljää (4) LUONNONTIETEELLISENTIEDEKASVATUKSEN TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.12.2024.

Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen? Oletko kiinnostunut kehittämään ja tutkimaan uusia avauksia tiedekasvatukseen? Oletko kiinnostunut kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä? Oletko kiinnostunut jatkuvan oppimisen edistämisestä? Oletko kiinnostunut toimimaan yhteisöllisessä ja hyvään tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimissä?

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen (www.helsinki.fi/tiedekasvatus) tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia, nuoria ja perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin. Luonnontieteellinen tiedekasvatus on matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen vahvistamista ja niiden opiskeluun innostamista formaaleissa, non-formaalissa ja informaalissa tiedekasvatuksessa.

Tiedekasvatustoiminta on yksi Helsingin yliopiston strategisista valinnoista ja osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimeenpanosuunnitelmaa.

Toiminnan kautta Helsingin yliopisto tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja. Kehittämisen ja tutkimuksen ohella koulutetaan ja tuetaan sekä tulevia että nykyisiä opettajia niiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Toiminnassa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Tiedekasvatuskeskus kuuluu myös LUMA-keskus Suomi -verkostoon (https://www.luma.fi/), johon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta suomalaisten yliopistokeskusten yhteydessä. Lisätietoja toiminnasta Collaborative Science Education at the University of Helsinki Since 2003: New Solutions and Pedagogical Innovations for Teaching from Early Childhood Education to Universities -kirjasta (https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/isbn-978-951-51-...).

Tehtävästä

Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu (50 % työajasta) väitöstutkimuksen tekeminen luonnontieteellisen tiedekasvatuksen alalta. Lisäksi tohtorikoulutettava kehittää ja toteuttaa tiedekasvatusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa (50 % työajasta). Tehtävä liittyy kiinteästi tiedeluokkien toimintaan. Työtehtävät pyritään sitomaan mahdollisimman hyvin tehtävään valitun tutkimusaiheen ympärille. Palkattavista tohtorikoulutettavista muodostuu tiimi ja tiedekasvatusta toteutetaan myös yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa. Työtehtäviin voi kuulua myös hallinnollisia tehtäviä. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Luonnontieteellisen tiedekasvatuksen tutkimusaihe voi olla tieteenalakohtaista (esim. ma, fy, ke, maa) tai monitieteistä, joka tukee yliopiston ja ml-tiedekunnan strategiaa (esim. kestävä kehitys, ilmastonmuutos, digitalisaatio).

Toimintaa ja tutkimusta tukee LUMA Science Helsinki -tutkimustiimin ohjausryhmä, jossa jäseniä mm. ml-tiedekunnan aineenopettajakoulutuksesta.

Valintakriteerit

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalla tulee olla tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa. Mikäli tohtorikoulutettavalla ei vielä ole tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, tulee tohtorikoulutettavan työsuhteeseen palkatun henkilön saada suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa. Lisätietoa tohtorikoulutukseen hakemisesta löytyy tämän linkin kautta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/hakuprosessi-pahkina...

Lisäksi valinta tohtorikoulutettavan työsuhteeseen edellyttää edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen.
Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Kokemus opettajan työstä tai muusta tiedekasvatuksesta, Suomen koulutusjärjestelmän tuntemus, kansainvälinen työkokemus sekä matemaattis-luonnontieteellisen alan maisteritutkinto katsotaan eduksi hakijalle.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 2–4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka asettuu 2380-3000 euroon tehtävään valittavan henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan.

Hakuohjeet

Hae tehtävää yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä alla olevan Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Liitä hakemukseesi PDF-tiedostoina:
• CV, joka sisältäen mahdollisen julkaisuluettelon sekä yhteystiedot kahdelle suosittelijalle
• Hakemuskirje, jossa kuvaat soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi tehtävään (max. 2 sivua)
• Alustavan tutkimussuunnitelman tutkimusaiheet sekä perustelut (enintään 2 sivua)
• Opintosuoritusote maisterin tutkintosi aikana suorittamistasi opinnoista sekä jo mahdollisesti suorittamistasi tohtoriopinnoista

Hakuaika tehtävään päättyy 2.11.2020.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa

professori Maija Aksela, luonnontieteellinen tiedekasvatus, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, maija.aksela@helsinki.fi

tai

asiantuntija Topias Ikävalko, Tiedekasvatuskeskus, Helsingin yliopisto, topias.ikavalko@helsinki.fi, 050 311 4536

Haku päättyy

02.11.2020 23:59 EET