Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Noin 600 opiskelijaa suorittaa vuosittain perustutkinnon tiedekunnassamme. Järjestämme opettajan pedagogiset opinnot myös muiden tiedekuntien pääaineopiskelijoille. Noin 600 aineenopettajaksi opiskelevaa suorittaa vuosittain nämä opettajakelpoisuuden tuottavat opinnot tiedekunnassamme.
https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

1-2 TOHTORIKOULUTETTAVAA

kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2019 lähtien (tai sopimuksen mukaan). Tehtävä sijoittuu Suomen Akatemian rahoittamaan Local Educational Ethos: a study on well-performing comprehensive schools in disadvantaged neighbourhoods (LEE) –hankkeeseen.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen, aineistontuotanto hankkeeseen, julkaiseminen yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa sekä hankkeen viestinnästä vastaaminen yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Tohtorikoulutettavan tehtäviin voi kuulua myös opetus- ja muita tehtäviä. Opetustehtäviä on enintään 5 % vuosittaisesta työajasta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kykyä ja motivoitumista tieteelliseen tutkimukseen sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan vahva menetelmäosaaminen (erityisesti laadulliset menetelmät), kiinnostus kasvatussosiologiseen tutkimukseen ja etnografiseen tutkimusotteeseen sekä hyvät verkkoviestintätaidot.

Tehtävä edellyttää jatko-opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa. Mikäli tehtävään valittavalla ei ole jatko-opinto-oikeutta, se tulee saada koeajan (6 kk) sisällä (lisätietoa jatko-opintoihin hakemisesta https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkijakoulut-ja-toh... ). Tällöin työsopimus tehdään aluksi tutkimusavustajan nimikkeellä koeajan mittaiseksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 2–4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
• vapaamuotoinen hakemus (max. 2 sivua), josta ilmenee kiinnostus tutkimustyöhön ja haettavaa tehtävää kohtaan, tutkimusalaan liittyvä osaaminen ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot
• ansioluettelo, jossa mahdolliset tieteelliset julkaisut
• tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet.

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa - linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 29.8.2018.

Lisätietoa tutkimushankkeesta ja haettavana olevasta tehtävästä antaa yliopistonlehtori Venla Bernelius, venla.bernelius(at)helsinki.fi.
Tiivistelmän hankkeesta löydät osoitteesta http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_HakKuvaus2&CLICKED_O... ja lisätietoa löytyy myös täältä http://www.justed.org/academy-of-finland-granted-justed-researchers-480-...
Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

29.08.2018 23:59 EEST