Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Valintaperusteet

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet osallistunut jonkin suomalaisen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi voivat hakea myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta toisen asteen tutkintoa.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon suoritusoikeutta biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden koulutusohjelmiin. Koulutusohjelmaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valituksi tulleelle taataan pääsy ainakin yhteen ylempään korkeakoulututkintoon johtavista koulutusohjelmista.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulu­tutkinnon suoritusoikeutta.

Avoimessa yliopistossa suoritettuihin opintoihin rinnastetaan kesäyliopistossa, erillisinä arvosanoina tai vastaavina ilman tutkinnonsuoritusoikeutta suoritetut opinnot.

Biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden koulutusohjelmiin valitaan yhteensä enintään viisi uutta opiskelijaa.

 

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.*
  • olet suorittanut vähintään 85 opintopistettä avoimen yliopiston opintoja, jotka soveltuvat ympäristötieteiden kandiohjelmaan tutkintoon. Näistä opinnoista ympäristötieteiden kandiohjelmaan soveltuvia opintoja tulee olla vähintään 60 opintopistettä ja muuhun kandiohjelmaan tai muita yliopistollisia opintoja tulee olla vähintään 25 opintopistettä.
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

* Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Mikäli opiskelijalla on aiemmin ollut sen koulutusohjelman opinto-oikeus, johon hänet hyväksytään, vanha oikeus palautetaan eikä myönnetä uutta oikeutta.

Hakuperusteena olevien avoimen yliopiston opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Valintamenettely

Hyväksymisen ratkaisevat suoritettujen opintojen sisällöllinen vastaavuus hakukohteen opintoihin sekä hakukohteen opintojen opintomenestys.

Lisäksi huomioidaan opintojen vanhenemissääntö, jonka mukaan tutkintoon sisällytettävät opinnot eivät voi olla yli 10 vuotta vanhoja.

 

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018 Oma opintopolku-palvelussa.

 

Lisätietoa hakemisesta

Hakuaika päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Opinto-oikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen.

 

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta, jos olet suorittanut opintoja muualla kuin Helsingin yliopistossa.

 

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta avoimen väylän haussa löytyy Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivulta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140