Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
25 (0)

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.*
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • olet suorittanut vähintään 25 opintopistettä Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman perusopintoja vähintään keskiarvolla 3,5/5.

* Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Mikäli opiskelijalla on aiemmin ollut sen koulutusohjelman opinto-oikeus, johon hänet hyväksytään, vanha oikeus palautetaan eikä myönnetä uutta oikeutta.

Jos et ole hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut vaadittuja opintoja, puuttuvien hakuperusteena olevien avoimen yliopiston opintojen tulee olla suoritettuna 30.6.2018 klo 15.00 mennessä. Sinun tulee osoittaa 14.8.2018 mennessä, että nämä opinnot on suoritettu. Opinnot eivät saa sisältyä jo suoritettuun korkeakoulututkintoon eivätkä olla hakuajan päättyessä yli 3 vuotta vanhoja.

Va­lin­ta

Hyväksymiseen vaikuttavat opintosuoritusten määrä ja arvosanataso.

Mikäli useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet osallistunut jonkin suomalaisen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen. Huomioon otetaan myös kesäyliopistossa suoritetut opinnot. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi voivat hakea myös ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta toisen asteen tutkintoa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • virallinen opintosuoritusote

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140