Haku
Avoimen väylän haku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
25 (0)

Va­lin­ta­pe­rus­teet

Avoin väylä tarjoaa reitin tutkinto-opiskelijaksi niille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkinnot.

Voit hakea avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa, jos olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai niihin rinnastettavia kotimaisia yliopisto-opintoja.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*)
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • olet suorittanut teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) tai vastaavan opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3/5
  • olet suorittanut toisen koulutusohjelmaan soveltuvan opintokokonaisuuden (vähintään 15 op)
  • olet suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito).

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Hakuperusteopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (28.3.2018) ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu (esimerkiksi Helsingin yliopiston avoimesta yliopistosta).

Suoritukset eivät saa olla sisällytettyinä toiseen tutkintoon eivätkä ne saa hakuajan päättymiseen mennessä olla yli 3 vuotta vanhoja.

Edellä mainittuina opintoina otetaan huomioon suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavasti suoritetut opinnot.

Va­lin­ta

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen (tai vastaavien opintojen) opintojaksojen keskiarvon (kahden desimaalin tarkkuudella) perusteella. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2017. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta

Katso ohjeet liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140